Tuổi trẻ Thủ đô học tập, đưa Kết luận 21 và Nghị quyết 09 vào cuộc sống

18:01 - 17/05/2022     497
Chiều 17/5, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và các văn bản thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”
Đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh trong toàn nhiệm kỳ, đặc biệt sau sự ra đời của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ: Mô hình sinh hoạt, bồi dưỡng lý luận hiệu quả cho người trẻ
Câu lạc bộ Lý luận trẻ: Mô hình sinh hoạt, bồi dưỡng lý luận hiệu quả cho người trẻ

Trong năm 2021, mô hình CLB Lý luận trẻ được các cấp bộ Đoàn Thủ đô duy trì hiệu quả với nhiều buổi sinh hoạt chất lượng, thực sự trở thành một mô hình sinh hoạt, bồi dưỡng lý luận hiệu quả cho người trẻ; đặc biệt đối với các cơ sở Đoàn khối Địa bàn dân cư.

CLB Lý luận trẻ Cụm 4 Đoàn Thanh niên khối Trường học đặt câu hỏi: làm sao để "hòa nhập" nhưng không "hòa tan"
CLB Lý luận trẻ Cụm 4 Đoàn Thanh niên khối Trường học đặt câu hỏi: làm sao để "hòa nhập" nhưng không "hòa tan"

Sáng 28/10, CLB Lý luận trẻ Cụm 4 Đoàn Thanh niên khối Trường học đã tổ chức sinh hoạt CLB với Chủ đề: "Hội nhập quốc tế: làm sao để "hòa nhập" nhưng không "hòa tan" thông qua hình thức trực tuyến trên phần mềm Zoom meeting với gần 400 sinh viên là thành viên các CLB Lý luận trẻ tham gia.

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh
Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh

Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên Thủ đô về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, huấn luyện - sẵn sàng chiến đấu; Đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân thanh niên; chiều 21/10, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Toạ đàm "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới".

Cán bộ Đoàn Thủ đô nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội - phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng
Cán bộ Đoàn Thủ đô nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội - phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng

Chiều 15/10, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng truyền thông và xây dựng các ấn phẩm truyền thông trên mạng xã hội” cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt cấp Thành phố và cơ sở. Nội dung chuyên đề nằm trong Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn do Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo Trường Lê Duẩn đăng cai tổ chức, diễn ra từ ngày 14 đến 15/10/2021.

Giúp đoàn viên, thanh niên “vững tư tưởng, chuẩn nhận thức”
Giúp đoàn viên, thanh niên “vững tư tưởng, chuẩn nhận thức”

Xác định rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là “bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Thành đoàn Hà Nội đã quán triệt trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Củng cố, tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thanh niên
Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thanh niên

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhận diện thông tin xấu độc và tăng sức “đề kháng” cho thanh niên
Nhận diện thông tin xấu độc và tăng sức “đề kháng” cho thanh niên

Lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, thông tin xấu độc xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội tác động tiêu cực đến người dân, nhất là giới trẻ. Nhận diện thông tin xấu độc và tăng sức “đề kháng” cho thanh niên là việc làm quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

CLB Lý luận trẻ Cụm 1 Đoàn Thanh niên khối Trường học thảo luận phương pháp xây dựng hoạt động, tập huấn kỹ năng thiết kế nội dung hoạt động CLB
CLB Lý luận trẻ Cụm 1 Đoàn Thanh niên khối Trường học thảo luận phương pháp xây dựng hoạt động, tập huấn kỹ năng thiết kế nội dung hoạt động CLB

Sáng 25/7, Câu lạc bộ Lý luận trẻ thuộc Đoàn Thanh niên các trường trong Cụm thi đua số 1 khối Trường học đã tổ chức sinh hoạt liên CLB, tiến hành thảo luận phương pháp xây dựng hoạt động, tập huấn kỹ năng thiết kế nội dung hoạt động CLB. Hoạt động do Đoàn Thanh niên trường Đại học Mở Hà Nội đăng cai tổ chức tại điểm cầu chính, kết nối với 12 điểm cầu các trường trong Cụm thi đua số 1 thông qua phần mềm Zoom meeting.

Nhân Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15-7): Biểu tượng tinh thần yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam
Nhân Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15-7): Biểu tượng tinh thần yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam

Với tầm nhìn chiến lược về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, cách đây 71 năm, ngày 15-7-1950, Bác Hồ đã chỉ đạo Đảng đoàn Ban Thanh vận Trung ương và Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam tổ chức đội thanh niên tập trung dài ngày để phục vụ kháng chiến và kiến quốc, khi kháng chiến thành công, lấy tên là: “Đội Thanh niên xung phong công tác”.