CLB Lý luận trẻ trường Đại học Phenikaa sinh hoạt chủ đề "Rác là tài nguyên - Tương lại bắt đầu từ bạn"
CLB Lý luận trẻ trường Đại học Phenikaa sinh hoạt chủ đề "Rác là tài nguyên - Tương lại bắt đầu từ bạn"

Sáng 6/8/2023, CLB Lý luận trẻ trường Đại học Phenikaa tổ chức sinh hoạt với chủ đề "Rác là tài nguyên - Tương lai bắt đầu từ bạn". Hoạt động thu hút các vị khách mời cùng hơn 100 bạn sinh viên là thành viên CLB và cộng tác viên đã cùng nhau tìm hiểu kiến thức về môi trường, tái chế và kiến thức thực hành thú vị.

CLB lý luận trẻ các trường thảo luận về vai trò của thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế hiện nay
CLB lý luận trẻ các trường thảo luận về vai trò của thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế hiện nay

Ngày 26/7/2023, CLB Lý luận trẻ các đơn vị: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trường ĐH Giao thông vận tải, trường ĐH Văn hóa HN, trường ĐH Công đoàn, trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh HN và trường Cao đẳng Y tế HN phối hợp tổ chức sinh hoạt CLB với chủ đề "vai trò của thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế hiện nay".

CLB Lý luận trẻ trường Đại học Lâm Nghiệp tổ chức sinh hoạt điểm
CLB Lý luận trẻ trường Đại học Lâm Nghiệp tổ chức sinh hoạt điểm

Hôm nay ngày 17/7/2023, CLB Lý luận trẻ trường Đại học Lâm Nghiệp tổ chức sinh hoạt điểm với nội dung “Nghiên cứu, thảo luận cuốn sách “Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh, thiếu niên và nhi đồng” của Nhà xuất bản Lao động - Xã hội. Cuốn sách chỉ ra và phân tích những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh, thiếu niên và nhi đồng.

Bàn về vai trò của tuổi trẻ với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
Bàn về vai trò của tuổi trẻ với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Chiều 21/6/2023 tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, CLB Lý luận trẻ các trường: Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Sân khấu điện ảnh, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức sinh hoạt CLB quý II với chủ đề "Tuổi trẻ với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc".

CLB Lý luận trẻ Công an Thủ đô đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên không gian mạng
CLB Lý luận trẻ Công an Thủ đô đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên không gian mạng

Ngày 22/6/2023, CLB Lý luận trẻ Công an Thủ đô tổ chức sinh hoạt quý II với chủ đề: Tuổi trẻ Công an Thủ đô đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên không gian mạng.

CLB Lý luận trẻ Vinaconex ra quân hỗ trợ cán bộ nhân viên TCT đăng ký tài khoản định danh điện tử
CLB Lý luận trẻ Vinaconex ra quân hỗ trợ cán bộ nhân viên TCT đăng ký tài khoản định danh điện tử

Trong tháng cao điểm thực hiện Đề án 06 của Chính Phủ, CLB Lý luận trẻ Vinaconex đã và đang hăng hái tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ CBNV cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID.

Tuổi trẻ Chương Mỹ, Quốc Oai, Đông Anh thảo luận về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương
Tuổi trẻ Chương Mỹ, Quốc Oai, Đông Anh thảo luận về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương

Sáng 17/6 tại Chương Mỹ, CLB Lý luận trẻ các đơn vị: Huyện đoàn Chương Mỹ, Quốc Oai, Đông Anh đã phối hợp tổ chức Sinh hoạt CLB Lý luận trẻ với chủ đề: Tuổi trẻ với nhiệm vụ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương.

CLB Lý luận trẻ các đơn vị khối CNVC tổ chức sinh hoạt với chủ đề: Vai trò của tuổi trẻ khối CNVC trong hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô, đất nước phồn vinh, hạnh phúc
CLB Lý luận trẻ các đơn vị khối CNVC tổ chức sinh hoạt với chủ đề: Vai trò của tuổi trẻ khối CNVC trong hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô, đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Chiều 06/6/2023 tại Hội trường lớn Khối các cơ quan TP Hà Nội, CLB Lý luận trẻ các đơn vị: ĐTN Khối các cơ quan TP Hà Nội, ĐTN Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, ĐTN Khối Doanh nghiệp Hà Nội, ĐTN Bưu điện Hà Nội, ĐTN TCT Thương mại Hà Nội (HAPRO), ĐTN Công ty CPQT Sơn Hà, ĐTN Cục thuế HN phối hợp tổ chức sinh hoạt CLB quý II với chủ đề "Vai trò của tuổi trẻ khối CNVC trong hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô, đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

CLB Lý luận trẻ khối trường thảo luận tìm giải pháp để giữ gìn bản sắc, văn hóa, con người Việt Nam trong tiến trình tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
CLB Lý luận trẻ khối trường thảo luận tìm giải pháp để giữ gìn bản sắc, văn hóa, con người Việt Nam trong tiến trình tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

Sáng 16/5/2023, CLB Lý luận trẻ các trường: trường ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Quốc gia HN, trường ĐH Sư phạm HN, trường ĐH Văn hóa HN, trường ĐH Thành đô, trường ĐH Giao thông vận tải phối hợp tổ chức sinh hoạt CLB quý II với chủ để "Giữ gìn bản sắc, văn hóa, con người Việt Nam trong tiến trình tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại".

CLB Lý luận trẻ các đơn vị khối trường sinh hoạt chủ đề "Phát huy ý thức, trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc"
CLB Lý luận trẻ các đơn vị khối trường sinh hoạt chủ đề "Phát huy ý thức, trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc"

Sáng 14/5, tại Hội trường lớn trường Đại học Phenikaa, CLB Lý luận trẻ các trường: Đại học Phenikaa, Đại học Y, Đại học Thăng Long, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, Đại học Ngoại thương và Đại học Thành Đô phối hợp tổ chức sinh hoạt CLB quý II, năm 2023 với chủ đề "Phát huy ý thức, trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc".

CLB Lý luận trẻ trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây và Đại học Thủ đô Hà Nội bàn về tiêu chí xây dựng hình mẫu sinh viên thời đại mới
CLB Lý luận trẻ trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây và Đại học Thủ đô Hà Nội bàn về tiêu chí xây dựng hình mẫu sinh viên thời đại mới

Chiều 01/5 tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, CLB Lý luận trẻ trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây và CLB Lý luận trẻ trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã phối hợp tổ chức sinh hoạt CLB Lý luận trẻ với chủ đề xây dựng hình mẫu sinh viên thời đại mới.

CLB Lý luận trẻ các đơn vị khối trường tìm kiếm giải pháp xây dựng hình mẫu "Sinh viên 5 tốt"
CLB Lý luận trẻ các đơn vị khối trường tìm kiếm giải pháp xây dựng hình mẫu "Sinh viên 5 tốt"

Sáng 17/4, CLB Lý luận trẻ các đơn vị khối trường gồm: ĐTN trường ĐH Điện lực, ĐTN Đại học Quốc gia HN, ĐTN trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, trường ĐH Tài chính - Ngân hàng HN, trường ĐH FPT, Học viện tài chính, trường ĐH Sân khấu điện ảnh, trường ĐH Thủ đô Hà Nội, trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại HN, trường Cao đẳng Nghệ thuật HN, trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh tổ chức giao lưu, sinh hoạt CLB nhằm tìm kiếm giải pháp xây dựng hình mẫu "Sinh viên 5 tốt".

CLB Lý luận trẻ các đơn vị khối CNVC tổ chức sinh hoạt với chủ đề "Thanh niên với tiến trình hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới"
CLB Lý luận trẻ các đơn vị khối CNVC tổ chức sinh hoạt với chủ đề "Thanh niên với tiến trình hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới"

Sáng 03/4, CLB Lý luận trẻ các đơn vị khối CNVC gồm: ĐTN TCT Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), ĐTN Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà, ĐTN TCT Điện lực HN (EVN Hà Nội) tổ chức sinh hoạt CLB với chủ đề "Thanh niên với tiến trình hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới".

CLB Lý luận trẻ các đơn vị Khối Công nhân viên chức Thủ đô sinh hoạt với Chủ đề: "Tuổi trẻ khối CNVC Thủ đô tiên phong hội nhập quốc tế"
CLB Lý luận trẻ các đơn vị Khối Công nhân viên chức Thủ đô sinh hoạt với Chủ đề: "Tuổi trẻ khối CNVC Thủ đô tiên phong hội nhập quốc tế"

Sáng 24/3, CLB Lý luận trẻ các đơn vị: Đoàn TN Khối các cơ quan TP Hà Nội, ĐTN TCT đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị, ĐTN TCT đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, ĐTN Bưu điện Hà Nội đã phối hợp tổ chức sinh hoạt CLB quý I/2023 với Chủ đề "Tuổi trẻ khối CNVC Thủ đô tiên phong hội nhập quốc tế".

Nâng cao nhận thức về văn hóa và chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cho thành viên các CLB Lý luận trẻ khối trường
Nâng cao nhận thức về văn hóa và chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cho thành viên các CLB Lý luận trẻ khối trường

Sáng 15/3/2023 tại Học viện Quản lý giáo dục, CLB Lý luận trẻ các trường: Học viện Quản lý giáo dục, trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội, trường ĐH Thăng Long, trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức sinh hoạt quý I/2023 với chủ đề: Thanh niên với văn hóa giao thông.