Những điểm mới về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

14:31 - 13/04/2021     20
Qua hai nhiệm kỳ Đại hội XI và XII (10 năm), việc thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tuy đạt được một số kết quả tích cực, nhưng vẫn chưa tạo được bước chuyển căn bản sang mô hình phát triển kinh tế mới. Hơn nữa, trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, khu vực và đất nước, nhất là tác động của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục đề ra nhiệm vụ “đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng” với nhiều nội dung mới, yêu cầu mới[3].
Mỗi thanh niên Thủ đô phải nhận thức sâu sắc về lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng
Mỗi thanh niên Thủ đô phải nhận thức sâu sắc về lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng

Đó là mong muốn của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với đoàn viên, thanh niên Thủ đô tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ Thủ đô là nơi khởi nguồn và lan tỏa nhiều phong trào cách mạng
Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ Thủ đô là nơi khởi nguồn và lan tỏa nhiều phong trào cách mạng

Tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) do Thành đoàn Hà Nội tổ chức. Tuổi trẻ Thủ đô vinh dự được đón Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đến dự và phát biểu động viên