Câu lạc bộ Lý luận trẻ: Mô hình sinh hoạt, bồi dưỡng lý luận hiệu quả cho người trẻ

17:36 22/10/2023        834Thời gian qua, mô hình CLB Lý luận trẻ đã được các cấp bộ Đoàn Thủ đô duy trì hiệu quả với nhiều buổi sinh hoạt chất lượng, thực sự trở thành một mô hình sinh hoạt, bồi dưỡng lý luận hiệu quả cho người trẻ.

Ngay từ đầu năm 2023, CLB Lý luận trẻ các đơn vị khối CNVC và địa bàn dân cư đã tích cực tổ chức các buổi sinh hoạt, tọa đàm, hội thảo thảo luận về hành trình 92 năm vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho các thành viên CLB nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô, đổi mới đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiêu biểu như: CLB Lý luận trẻ Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, CLB Lý luận trẻ TCT Thương mại Hà Nội, CLB Lý luận trẻ TCT Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, CLB Lý luận trẻ Cục thuế Hà Nội, CLB Lý luận trẻ huyện Mỹ Đức, CLB Lý luận trẻ huyện Phú Xuyên, CLB Lý luận trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô,...

CLB Lý luận trẻ Tổng Công ty Vận tải Hà Nội sinh hoạt tháng 01/2023

Các thành viên CLB Lý luận trẻ TCT Thương mại Hà Nội thảo luận về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các thành viên CLB Lý luận trẻ TCT Thương mại Hà Nội thảo luận về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

CLB Lý luận trẻ cục Thuế Hà Nội sinh hoạt tháng 6/2023 thảo luận triển khai các hoạt động thực hiện "Ngày thứ bảy tình nguyện"

Buổi sinh hoạt CLB Lý luận trẻ quý III/2023 với chủ đề "Khối CNVC Thủ đô xung kích thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với tình nguyện vì cộng đồng" do CLB Lý luận trẻ các đơn vị: Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, CLB Lý luận trẻ TCT Thương mại Hà Nội, CLB Lý luận trẻ TCT Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội phối hợp tổ chức

Ban Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô sinh hoạt đầu tháng 9/2023 nhằm triển khai định hướng công tác tuyên truyền trong tháng

Tháng 5/2023, cùng với hoạt động tích cực của CLB Lý luận trẻ các đơn vị khối CNVC, hoạt động sinh hoạt của CLB Lý luận trẻ các đơn vị khối địa bàn dân cư, khối trường học cũng được các đơn vị đẩy mạnh, tập trung vào các nội dung như: Tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền về các chỉ tiêu nhiệm vụ dự kiến triển khai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè,...

Tiêu biểu, CLB Lý luận trẻ huyện Mỹ Đức phối hợp với CLB Lý luận trẻ huyện Phú Xuyên tổ chức sinh hoạt tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

CLB Lý luận trẻ huyện Mỹ Đức phối hợp với CLB Lý luận trẻ huyện Phú Xuyên tổ chức sinh hoạt định kỳ quý II/2023

CLB Lý luận trẻ huyện Gia Lâm sinh hoạt tháng 3/2023 với chủ đề "Tự hào người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

CLB Lý luận trẻ trường Đại học Điện lực Hà Nội sinh hoạt định kỳ tháng 5/2023

Các hoạt động sinh hoạt của các CLB Lý luận trẻ cấp cơ sở được triển khai hiệu quả đã góp phần thúc đẩy phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thiết thực của tuổi trẻ Thủ đô; góp phần tạo niềm tin và hứng khởi trong thanh thiếu nhi quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC