Bàn về vai trò của tuổi trẻ với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

15:51 22/06/2023        79Chiều 21/6/2023 tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, CLB Lý luận trẻ các trường: Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Sân khấu điện ảnh, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức sinh hoạt CLB quý II với chủ đề "Tuổi trẻ với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc".

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Thị Ly Như, Bí thư Đoàn Thanh niên trường Đại học Sân khấu điện ảnh nêu quan điểm, Di sản văn hóa dân tộc không chỉ được coi là tài sản có giá trị giáo dục truyền thống, giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ mà còn là một nguồn lực to lớn góp phần phát triển KT-XH của đất nước. Bởi vậy, giới trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước cần thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị di sản, bản sắc văn hóa dân tộc để ứng xử bằng lòng tự hào dân tộc, bằng hiểu biết và niềm đam mê cái đẹp. 

"Trong giai đoạn hội nhập hiện nay, sự giao thoa về văn hóa bên cạnh góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cũng đặt ra nhiều thách thức. Đó là sự du nhập của những dạng thức văn hóa không phù hợp với truyền thống dân tộc, mà đối tượng dễ ảnh hưởng nhất là giới trẻ. Câu hỏi đặt ra là liệu giới trẻ ngày nay có nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hay có xu hướng vọng ngoại, ngày càng xa rời những giá trị truyền thống quý báu? Thực tế cho thấy, giới trẻ vẫn nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc" - đồng chí Lê Thị Ly Như đặt vấn đề.

Tại buổi sinh hoạt, thành viên CLB Lý luận trẻ các trường tích cực thảo luận sôi nổi, chia sẻ cũng như nêu lên các quan điểm cá nhân xoay quanh việc đánh giá về vai trò của thanh niên tham gia giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, cũng như tiếp thu những tinh hoa văn hóa của thời đại mới.

Bạn Nguyễn Huy Hoàng - thành viên CLB Lý luận trẻ trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp chia sẻ: “Khi giao lưu với các bạn thanh niên quốc tế, tôi thấy tự hào và yêu Tổ quốc mình hơn. Đặc biệt là khi từng thành viên giới thiệu về đất nước và con người, tự bản thân tôi luôn nhớ những cái hay, cái đẹp của văn hóa dân tộc để có thể giới thiệu với bạn bè thế giới”.

Hầu hết các đại biểu đều thống nhất quan điểm, trong bối cảnh toàn cầu hóa đang ngày càng tác động đến mọi mặt của đời sống thì vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, “hòa nhập không hòa tan” đang trở thành mối quan tâm lớn của xã hội. Văn hóa có sức mạnh vô cùng to lớn, có tác động đến mục tiêu phát triển KT-XH. Vì vậy, việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay, nhất là đối với giới trẻ.

Chính vì vậy, CLB Lý luận trẻ các đơn vị cần phải là nơi tham mưu cho tổ chức Đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động, đợt tuyên truyền bằng những hình thức sinh động, vui nhộn và thiết thực về bản sắc văn hóa dân tộc để các bạn sinh viên cùng hiểu, từ hiểu mới đến yêu và giữ gìn, phát huy”. Để làm được điều đó, bản thân mỗi thành viên trong các CLB Lý luận trẻ phải có nhận thức sâu sắc, đúng đắn về vai trò của mình trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Muốn vậy, cần phải có lối sống trong sạch, lành mạnh, sống có lý tưởng, luôn rèn luyện, trau dồi đạo đức để trở thành người có ích cho xã hội.

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC