TÌM KIẾM VĂN BẢN


HỆ THỐNG VĂN BẢN

Ký hiệu Ngày hiệu lực Trích yếu File
95-HD/TĐTN-BTG 15/12/2020 Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) với chủ đề "Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"
Sách các bài học LLCT 10/12/2020 Sách các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên
93-HD/TĐTN-BTG 02/12/2020 Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
145-KH/TĐTN-BTG 02/12/2020 Kế hoạch triển khai, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên
146-KH/TĐTN-TCKT 02/12/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong (28/3/1951 - 28/3/2021)
86-HD/TĐTN-BTG 23/10/2020 Hướng dẫn về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
NQ Đại hội XVII 13/10/2020 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
137-KH/TĐTN-BTG 09/09/2020 Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội
82-HD/TĐTN-BTG 28/08/2020 Hướng dẫn thông tin tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
2909-CV/TĐTN-BTG 27/08/2020 Công văn về việc đẩy mạnh tham gia thi thiết kế mô hình chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố, chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII
135-KH/TĐTN-BTG 18/08/2020 Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động "Tuổi trẻ Thủ đô tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
134-KH/TĐTN-BTG 11/08/2020 Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
73-HD/TĐTN-BTG 19/05/2020 Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
124-KH/TĐTN-BTG 05/05/2020 Kế hoạch Theo dõi, nắm tình hình đoàn viên, thanh niên đối với Đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của đoàn viên, thanh niên đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
121-KH/TĐTN-BTG 24/04/2020 Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
115-KH/TĐTN-BTG 16/03/2020 Kế hoạch công tác "Dân vận khéo" năm 2020
69-HD/TĐTN-BTG 27/02/2020 Hướng dẫn về việc thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ "Lý luận trẻ" giai đoạn 2020 - 2022
64a-HD/TĐTN 05/02/2020 Hướng dẫn Thực hiện tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh” giai đoạn 2020 - 2022
63a-HD/TĐTN-TCKT 01/12/2019 Hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019 - 2022
62a-KH/TĐTN-BTG 08/01/2019 Kế hoạch Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022