TÌM KIẾM VĂN BẢN


HỆ THỐNG VĂN BẢN

Ký hiệu Ngày hiệu lực Trích yếu File
1979-CV/TĐTN-BTG 23/09/2019 Công văn đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019)
1964-CV/TĐTN-BTG 16/09/2019 Công văn về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam"
23-TB/HĐTD 06/09/2019 Thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Hà Nội 2019
Số 15-TB/HDTD 01/08/2019 Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội TP.Hà Nội 2019
Số: 86-HD/TĐTN-BTG 19/07/2019 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi ảnh và dựng phim ngắn "Màu áo xanh tôi yêu" năm 2019
Số: 01-KH/ĐTNĐBSH 17/07/2019 Kế hoạch Tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; 20 năm Phong trào Thanh niên tình nguyện và Tuyên dương Bí thư Chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác cụm ĐBSH năm 2019
Số: 80 -KH/TĐTN-TNTH 10/05/2019 Kế hoạch Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2019; Kỷ niệm 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè (1999-2019)
Số: 39-HD/TĐTN-BTG 08/04/2019 Hướng dẫn Thực hiện Cuộc vận động Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp"
Số 77 -KH/TĐTN-BTG 04/04/2019 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Thanh thiếu niên Thủ đô năm 2019
Số: 68-KH/TĐTN-BTG 25/02/2019 Kế hoạch Tổ chức hoạt động Tuổi trẻ Thủ đô nhớ lời Di chúc theo chân Bác""; Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)
Số: 64 - KH/TĐTN-VP 21/01/2019 Kế hoạch Thực hiện chủ đề công tác năm của Trung ương Đoàn và Thành phố
Số: 34-HD/TĐTN-BTG 11/01/2019 Hướng dẫn Tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2019
Số: 60-KH/TĐTN-BTG 08/01/2019 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Dân số-kế hoạch hóa gia đình năm 2019
Số: 09-CTr/TĐTN-VP 08/01/2019 Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2019
Số: 151-QĐ/TĐTN-TCKT 02/03/2018 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017-2022
Số: 01 CTr/TĐTN-VP 24/01/2018 Chương trình làm việc của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017-2022
Nghị Quyết nhiệm kỳ 2017-2022 20/10/2017 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022
Số 3515-QĐ/TĐTN-BTC 05/10/2016 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Thành đoàn Hà Nội