CLB Lý luận trẻ trường Đại học Lâm Nghiệp tổ chức sinh hoạt điểm

16:53 17/07/2023        352Hôm nay ngày 17/7/2023, CLB Lý luận trẻ trường Đại học Lâm Nghiệp tổ chức sinh hoạt điểm với nội dung “Nghiên cứu, thảo luận cuốn sách “Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh, thiếu niên và nhi đồng” của Nhà xuất bản Lao động - Xã hội. Cuốn sách chỉ ra và phân tích những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh, thiếu niên và nhi đồng.

Các thành viên CLB Lý luận trẻ trường Đại học Lâm Nghiệp đã được thảo luận về cuốn sách và lắng nghe 03 tham luận tại chương trình gồm: Tham luận với chủ đề “Giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ”, “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và nhiệm vụ của người đoàn viên” và “Giáo dục, đào tạo thanh niên tri thức vừa hồng, vừa chuyên” do các thành viên CLB trình bày.
Các tham luận đã thể hiện được nhận thức của đoàn viên về tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ; đánh giá được thực trạng của mỗi chủ đề tại các tổ chức đoàn, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Kết thúc chương trình là một mini game tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, con đường tìm đường cứu nước của Người và trách nhiệm của thanh, thiếu niên, nhi đồng đối với quê hương, đất nước. 20 câu hỏi đã được các thành viên CLB sôi nổi tham gia trả lời.

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC