CLB Lý luận trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô sinh hoạt chính trị xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh về chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới

09:29 17/11/2023        2761Sáng 16/11/2023, CLB Lý luận trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức sinh hoạt chính trị quý III với Chủ đề "Xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh về chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới".

Buổi sinh hoạt được tổ chức nhằm quán triệt sâu sắc trong các thành viên CLB Lý luận trẻ, cán bộ chiến sĩ BTL Thủ đô vận dụng sáng tạo có hiệu quả đường lối quân sự của Ðảng, nhất là Nghị quyết T.Ư 8 (khóa IX), Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng về công tác quốc phòng - an ninh phù hợp thực tế tại Thủ đô. Chủ động triển khai thực hiện tốt các chương trình thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015.

Phát huy truyền thống LLVT Thủ đô Anh hùng, những năm qua, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế bảo đảm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Tích cực, chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về quốc phòng, công tác quốc phòng quân sự địa phương, kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, công tác giáo dục quốc phòng LLVT Thủ đô luôn kiên định, vững vàng, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình; phối hợp các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày kỷ niệm lớn, sự kiện trọng đại của đất nước và Thủ đô. Kịp thời tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Nhanh nhạy huy động lực lượng, phương tiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả ngập úng, hỏa hoạn, cháy rừng trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Thủ đô, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ trẻ được nâng cao; thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước có nhiều chuyển biến tiến bộ. Ðạt nhiều kết quả mới về xây dựng, huấn luyện lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên, đào tạo dạy nghề và giành nhiều thành tích cao trong hội thi, hội thao toàn quân... Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, thời gian qua đoàn viên, thanh niên LLVT Thủ đô đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thủ đô thành khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên CLB tiến hành thảo luận, nêu quan điểm về những việc cần triển khai trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong thời gian tới; trong đó tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thật sự là hạt nhân chính trị, là trung tâm đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về chế độ làm việc, sinh hoạt; chấp hành triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ, cán bộ cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quan tâm xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh và phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động ở đơn vị. Ðẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Người.

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC