VĂN BẢN

Số/Kí hiệu 124 -HD/TĐTN-BTG
Ngày có hiệu lực 24/01/2022
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử và các sự kiện chính trị nổi bật trong năm 2022
Thể loại Hệ thống văn bản