VĂN BẢN

Số/Kí hiệu 130-HD/TĐTN-BTG
Ngày có hiệu lực 01/03/2022
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022 - 2026
Thể loại Hướng dẫn