Tuổi trẻ Thủ đô học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

18:26 28/04/2023        926Chiều 28/4, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thái An, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Chu Hồng Minh, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội: Cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Thành đoàn, cán bộ Đoàn chuyên trách cơ quan Thành đoàn Hà Nội; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; đồng chí Bí thư và Phó Bí thư đoàn cấp huyện; các đồng chí là học viên Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ Đoàn các quận, huyện, thị xã.

 

Dự học tại 107 điểm cầu trực tuyến cấp huyện có tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ chuyên trách đoàn cấp huyện, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn và đông đảo đoàn viên, thanh niên tại các địa phương, đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái An, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn đã quán triệt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII tới đoàn viên, thanh niên Thủ đô. Trong đó, tập trung vào những điểm nổi bật về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc; Công tác nâng cao năng lực cho đoàn viên thanh niên trong giai đoạn mới với trọng tâm là chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn mạnh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Thái An, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn quán triệt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII tới đoàn viên, thanh niên Thủ đô

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Chu Hồng Minh, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã quán triệt Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đoàn Thanh niên thành phố sẽ tiếp tục xây dựng, tổ chức các hoạt động học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, các nghị quyết của Đảng, của Đoàn đối với cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên; Tích cực Tham gia sử dụng, khai thác ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”; Triển khai mô hình “Nhật ký điện tử thanh niên làm theo lời Bác” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của đơn vị. Kết nối, phát huy hiệu quả hệ thống phần mềm kết nối các trang cộng đồng trên mạng xã hội của Đoàn từ Trung ương, thành phố đến cơ sở.

Đồng chí Chu Hồng Minh, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội quán triệt Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII tới đoàn viên, thanh niên

Tiếp tục triển khai các hoạt động tình nguyện trong việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, địa phương, đơn vị. Xây dựng và triển khai các chiến dịch truyền thông lan tỏa những hành động đẹp, mô hình hay trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thành lập đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn người dân chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; Định kỳ 2 năm/ lần tổ chức Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo cấp thành phố.

Tổ chức các diễn đàn trực tuyến trang bị, trau dồi kỹ năng học và thực hành trong môi trường chuyển đổi số. Nghiên cứu, điều chỉnh tiêu chí và tôn vinh, phát huy các tấm gương học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học qua các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp thành phù hợp với tình hình thực tiễn; Đẩy mạnh việc thành lập mô hình Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt, đôi bạn Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tốt các cấp; Triển khai các giải pháp hỗ trợ, phát huy học sinh, sinh viên đạt các danh hiệu sau tuyên dương; Kết nối các mô hình, giải pháp, ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên với các nhà đầu tư tiềm năng; Hỗ trợ hiện thực hóa các dự án khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu của thanh niên.

Đoàn viên thanh niên Báo Tuổi trẻ Thủ đô học tập Nghị quyết tại điểm cầu trực tuyến

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp triển khai Luật Trẻ em giai đoạn 2023 – 2027; Phấn đấu 100% thiếu nhi trong các Liên đội Tiểu học, Trung học cơ sở được tuyên truyền, hiểu về Luật Trẻ em hằng năm. Tăng cường tiếp xúc với các tổ chức Liên hợp quốc, tổ chức phi chính phủ, Đại sứ quán các nước tại thành phố Hà Nội, các cơ quan hợp tác quốc tế, văn hóa, giáo dục của các nước để hỗ trợ triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt là việc huy động nguồn lực, phối hợp giáo dục, đào tạo và phát triển kỹ năng cho thanh thiếu nhi Thủ đô.

Hội nghị là một hoạt động thiết thực nhằm kịp thời triển khai và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đoàn tới các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô

Tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá đầu tiên về công tác cán bộ, xác định phương châm “chất lượng tổ chức cơ sở đoàn là trọng tâm, công tác cán bộ đoàn là khâu đột phá”; Tiếp tục cụ thể hóa các giải pháp đã được xác định trong Kế hoạch số 207-KH/TĐTN, ngày 9/12/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội thực hiện Kế hoạch số 460 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2023 - 2027 và thực hiện xây dựng “Chi đoàn mạnh”. Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong công tác cán bộ, quản lý hồ sơ cán bộ, đoàn viên.

Báo TTTĐ

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC