Phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số

20:59 02/06/2022        1777Trường Lê Duẩn vừa tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề “Chuyển đổi số và vai trò của thanh niên” cho cán bộ Đoàn, Hội trên địa bàn Thủ đô. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tập huấn nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn năm 2022.

Tại chương trình, các học viên được Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Nhà nước thành phố Hà Nội Vũ Tấn Cương truyền đạt các nội dung: Chuyển đổi số là gì và quan trọng như thế nào trong thời đại ngày nay; Chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số…

Theo đó, đến năm 2030 thành phố Hà Nội phát triển mạnh mẽ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; Đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính quyền thành phố, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

Giám

Giám Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Nhà nước thành phố Hà Nội Vũ Tấn Cương truyền đạt các nội dung về chuyển đổi số

Thành phố Hà Nội xác định các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu thực hiện chuyển đổi số trên 3 trụ cột chính là: Chính quyền số, Kinh yế số và Xã hội số với 7 nhiếm nhiệm vụ và giải pháp tương ứng gồm: Chuyển đổi nhận thức; Kiến tạo thể chế; Phát triển hạ tầng và nền tàng số; Thông tin và dữ liệu số; Hoạt động chuyển đổi số; An toàn, an ninh mạng; Đào tạo và phát triển nhân lực.

Chuyển đổi số tác động đến mọi cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân, do đó, cần phải có tư duy đột phá, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, có giải pháp trên cơ sở bám sát thực tiễn để xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp.

Đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia chương trình

Đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia chương trình

Chương trình tập huấn sẽ góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, chuyển đổi số là phải chuyển đổi nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phải nắm bắt được những khái niệm cơ bản, những quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, thành phố.

Các bạn trẻ nắm chắc các nội dung chuyển đổi số sẽ góp phần cùng thành phố xây dựng Chính quyền điện tử, từng bước tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng tốc độ xử lý công việc, đẩy mạnh sử dụng và lưu trữ văn bản số, giảm chi phí hoạt động, từng bước xây dựng môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian…

Qua chương trình tập huấn, các học viên có thêm nhiều kỹ năng, kiến thức áp dụng vào học tập, lao động, góp phần thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Nguyễn Dũng (Báo Tuổi trẻ Thủ đô)

Link: https://tuoitrethudo.com.vn/phat-huy-vai-tro-cua-thanh-nien-trong-chuyen-doi-so-197897.html

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC