Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội có hai tân Phó Chủ tịch

21:02 28/06/2023        1212Chiều 28/6/2023,tại trụ sở Thành đoàn Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, khóa VII.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyền Bá Cát, Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Văn Hồng, Trưởng Phòng đoàn thể và các hội quần chúng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Nguyền Bá Cát, Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nội dung liên quan đến dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhiều ý kiến thảo luận, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị đề cập vai trò của sinh viên tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng trong việc rèn luyện đạo đức của sinh viên; Đánh giá các mô hình mới, hình thức kết nối lan tỏa trong học sinh sinh viên; Đánh giá việc đào tạo, rèn luyện sinh viên quốc tế đang học tập tại Việt Nam.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Đồng thời, các đại biểu cũng nhất trí với các kế hoạch đẩy mạnh hỗ trợ sinh viên trong lập thân lập nghiệp; Có các chỉ tiêu, hoạt động cụ thể tạo kết nối để sinh viên tiếp cận cơ hội việc làm ngay trên ghế nhà trường, sau khi ra trường; Tập trung chuyển đổi số đối với công tác Hội và phong trào học sinh sinh viên; Phát triển app Sinh viên Việt Nam với định hướng lấy người dùng là sinh viên, hội viên làm trọng tâm.

Đại biểu biểu quyết tại Hội nghị

​Tại buổi làm việc, Hội nghị đã tiến hành công tác kiện toàn 14 nhân sự tham gia Ban Chấp hành; 4 nhân sự tham gia Ban Thư ký và 3 nhân sự tham gia Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII.

Hai đồng chí Vũ Thị Minh Hằng, Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn Hà Nội và Vũ Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Tài Chính đã được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2018- 2023. Đồng chí Vũ Thị Minh Hằng cũng được tín nhiệm giữ chức Trưởng ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội.

14 nhân sự tham gia Ban Chấp hành được kiện toàn tại Hội nghị

Hội Sinh viên thành phố chia tay các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thư ký và Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

​Dịp này, Hội Sinh viên thành phố cũng chia tay 15 đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thư ký và Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Báo TTTĐ

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC