Hà Nội sẽ thí điểm mô hình quận, huyện chuyển đổi số điển hình

10:18 17/09/2023        231Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa có buổi làm việc với một số đơn vị để trao đổi, đề xuất về việc triển khai thí điểm mô hình quận, huyện chuyển đổi số điển hình trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại cuộc họp, đại biểu lãnh đạo và cán bộ phòng chuyên môn UBND các quận, huyện đã cùng trao đổi, đề xuất một số nội dung liên quan đến hiện trạng chuyển đổi số đơn vị đang xây dựng, triển khai; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số.

Toàn cảnh cuộc họp tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Trong đó, quận Hoàn Kiếm và quận Long Biên là 2 đơn vị tốp đầu về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cải cách hành chính nhiều năm nay. Với điều kiện hạ tầng tương đối tốt, việc triển khai chuyển đổi số được Quận ủy, UBND chỉ đạo quyết liệt, ban hành các đề án triển khai xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Tuy nhiên, việc triển khai còn nhiều bất cập, khó khăn về cơ chế phân cấp một số hệ thống lớn của các bộ, ngành, thành phố chưa được triển khai.

Ở khối các huyện, trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ sở còn gặp rất nhiều khó khăn (về kinh phí, nhân sự công nghệ thông tin…) và lúng túng trong cách làm. Các đơn vị đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, thành phố hướng dẫn, hỗ trợ nguồn lực bảo đảm đủ điều kiện triển khai nhiệm vụ được giao.

Đại diện Cục Chuyển đổi số quốc gia cho biết, hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 922/QĐ-BTTTT về phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”. Theo đó, một số tỉnh, thành phố đã xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã, trong đó có tỉnh Yên Bái.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại cuộc họp.

Trên cơ sở bộ chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh và nhu cầu thực tế của địa phương, trong tháng 6.2023, các đơn vị chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ nghiên cứu xây dựng khung tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã làm cơ sở để các tỉnh, thành phố xây dựng triển khai tại địa phương.

Cục Chuyển đổi số quốc gia cũng như các cơ quan của Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn có sự phối hợp, đồng hành của các đơn vị thành phố Hà Nội trong việc xây dựng, ban hành khung tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng, lãnh đạo các phòng chuyên môn đã có ý kiến về việc cần thiết ban hành Khung tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên cơ sở về đặc điểm, nguồn lực, khả năng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương để phân nhóm chỉ tiêu bảo đảm phù hợp, khả thi.

Đối với hạ tầng chung của thành phố và một số nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và hệ thống lớn, Sở đang tập trung nguồn lực dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND thành phố bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ được giao.

Giám đốc Sở Nguyễn Việt Hùng đề nghị các quận, huyện trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất xây dựng mô hình chuyển đổi số điển hình gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, đề xuất tại cuộc họp, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thống nhất dự thảo kế hoạch triển khai thí điểm mô hình quận, huyện chuyển đổi số điển hình báo cáo UBND thành phố.

Báo Đại biểu Nhân dân

 

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC