VĂN BẢN

Số/Kí hiệu 366-CV/TĐTN-BTG
Ngày có hiệu lực 27/02/2023
Người ký
Trích yếu Công văn v/v tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Thể loại Công văn