Xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng, bản lĩnh trong kỷ nguyên số hóa

22:44 05/03/2022        1258Ngày 5/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định phê duyệt Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên không gian mạng" giai đoạn 2022 - 2030.

Chương trình gồm 2 mục tiêu chung, 14 nhiệm vụ cụ thể; 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Quyết định này được ban hành với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng nhằm đóng góp xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, có ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão trước xu hướng hội nhập quốc tế của kỷ nguyên số hóa; Qua đó hình thành và phát triển các kỹ năng cần thiết nhận diện được các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái chống đối Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Quyết định về công tác giáo dục cho thế hệ trẻ trên không gian mạng thể hiện sự quan tâm của Chính phủ với công tác thanh niên (Ảnh minh họa)

Quyết định cũng chỉ rõ những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả mục đích mà yêu cầu đặt ra như: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên nhi đồng khi tham giá các hoạt động trên không gian mạng; Cần giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng tiêu cực trên không gian mạng; Triển khai nâng cấp, vận hành, sử dụng hiệu quả các kênh thông tin, chú trọng đến khâu xây dựng, sản xuất các sản phẩm truyền thông trên không gian mạng...

Ngoài ra, các đơn vị cần tổ chức hiệu quả các hoạt động sử dụng không gian mạng nhằm thu hút thanh thiếu niên nhi đồng tham gia, đề xuất triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng nhằm cổ động tinh thần, truyền cảm hứng về việc làm tốt, hành động đẹp, lan tỏa thông điệp ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, đóng góp thiết thực cho xã hội.

Trước tầm quan trọng của Chương trình, Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam đã phân công cho nhiều đơn vị chủ chốt của Đảng và Chính phủ thực hiện nhiệm vụ như: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Các Bộ có liên quan; Các cơ quan Báo chí, các hãng thông tấn; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố…

Việc ban hành Quyết định về công tác giáo dục cho thế hệ trẻ trên không gian mạng vào những ngày đầu tiên của Tháng Thanh niên năm 2022 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với công tác thanh niên.

Đình Trung (Báo Tuổi trẻ Thủ đô)

Link: https://tuoitrethudo.com.vn/xay-dung-the-he-tre-co-ly-tuong-ban-linh-trong-ky-nguyen-so-hoa-191216.html

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC