Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh

17:04 28/11/2020        9386Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh” giai đoạn 2020 – 2022.

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên Thủ đô về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, huấn luyện - sẵn sàng chiến đấu; Đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân thanh niên.

Theo đó, thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh hướng đến 6 tiêu chí, 6 giá trị. 6 tiêu chí gồm: Bản lĩnh vững vàng; Tri thức phong phú; Ứng xử văn hóa; Tuân thủ pháp luật; Sức khỏe dồi dào; Kỹ năng thành thạo. 6 giá trị gồm:Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hội nhập.

Thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh hướng đến 6 tiêu chí, 6 giá trị

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã xây dựng định hướng, giải pháp triển khai 6 tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh

Trong đó, bản lĩnh vững vàng là sự kiên định, khả năng độc lập suy nghĩ, quyết định và hành động, là đòi hỏi cơ bản và trực tiếp đối với mỗi đoàn viên, thanh niên; kiên định lập trường, tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; trung thành với lợi ích của Tổ quốc và nhân dân…

Ứng xử có văn hoá là nói đến những giá trị, chuẩn mực đạo đức được hình thành trong quá trình tương tác giữa các cá nhân, giữa cá nhân với cộng đồng thông qua hành vi giao tiếp (ngôn ngữ, cử chỉ) nhằm hướng tới những điều tốt đẹp. Thực hiện tiêu chí ứng xử văn hoá bắt nguồn từ việc xây dựng văn hoá ứng xử nơi công cộng với những chuẩn mực đạo đức, pháp luật được thực thi; lên án và loại trừ những biểu hiện “lệch chuẩn” trong hành vi giao tiếp, ứng xử; thường xuyên thực hành và lan tỏa những giá trị, hình ảnh đẹp, điều tiết tốt suy nghĩ, hành động, nói lời hay, làm việc tốt, góp phần nhân lên những giá trị mới, tạo động lực để thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Thực hiện 2 quy tắc ứng xử nơi công cộng và trong các cơ quan thành phố Hà Nội.

Tuân thủ pháp luật là sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, có hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật; Nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội; Giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa Thủ đô, xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch của thanh niên Hà Nội, đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; trau dồi kiến thức pháp luật, hiểu biết pháp luật, vận dụng pháp luật một cách khoa học vào công việc thực tiễn hàng ngày.

Xây dựng tri thức phong phú là sự thích nghi, tự biến đổi, học hỏi để có thêm nhiều tri thức mới, nhiều năng lực trí tuệ mới khác về chất so với các năng lực cũ, nhằm thích nghi với môi trường mới, có khả năng hành động linh hoạt trong cái phức tạp, bất định và thường xuyên biến động của môi trường mới. Xây dựng tri thức phong phú là sử dụng có hiệu quả những tri thức vốn có và tìm thêm những tri thức mới để làm chủ công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật tiên tiến, tự tin hội nhập quốc tế.

Sức khỏe dồi dào: Thường xuyên rèn luyện thể chất theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao nhận thức về tác dụng của việc tham gia tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe về cả tinh thần, thể lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, xây dựng lối sống trong sáng, lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Thành thạo kỹ năng (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng hoạt động xã hội,…) là tiêu chí đóng vai trò quan trọng trong sự thành công, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả của công việc và cuộc sống cá nhân. Điều này sẽ đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ đất nước, bên cạnh việc đào tạo kiến thức cơ bản chuyên sâu, công tác bồi dưỡng kỹ năng cho thanh niên luôn cần được quan tâm.

Định hướng giải pháp triển khai 6 giá trị xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh

Tiên phong: Tiên phong có nghĩa là đi trước, đi đầu; tiên phong cả về tư tưởng, sự hiểu biết và về hành động thực tế; những nơi nào khó khăn nhất, gian khổ nhất, hy sinh nhiều nhất thì cần sự có mặt của thanh niên.

Gương mẫu: Gương mẫu tức là làm mẫu, làm gương cho người khác noi theo; gương mẫu cả trong việc làm, trong đời sống thường ngày, từ phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, cư xử đều phải gương mẫu.

Đoàn kết: Không ngừng củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xung kích, sáng tạo, tình nguyện tham gia xây dựng Thủ đô văn minh, văn hiến, hiện đại; gắn kết, thống nhất mỗi bước tiến bộ của cá nhân với phát triển Thủ đô, đất nước.

Trách nhiệm: Trách nhiệm là việc mà mỗi người phải làm và phải có ý thức với những việc làm đó. Trách nhiệm có thể kể đến là trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Có trách nhiệm được biểu hiện ở luôn luôn chủ động trong mọi việc, tự tin phát triển bản thân mình, sẵn sàng đứng ra chịu trách niệm về những việc đã làm.

Sáng tạo: Sáng tạo trong công việc, trong chuyên môn, trong tổ chức các hoạt động, phong trào thanh niên, trong thu hút, tập hợp thanh niên; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật tiên tiến vào phục vụ công tác, công việc và phục vụ hoạt động chuyên môn; đặt mình vào xu thế chung, không ngừng có những sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm một cách hiệu quả và thiết thực nhất.

Hội nhập: Người thanh niên trong thời đại mới phải biết hội nhập tốt để kết nối với bạn bè quốc tế; tiếp cận được những kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, có suy nghĩ đột phá, tư duy mới và tầm nhìn chiến lược để áp dụng làm giàu cho bản thân, góp phần làm giàu cho gia đình và làm giàu cho Thủ đô, đất nước.

Các đơn vị triển khai sáng tạo trên cơ sở định hướng chung của Thành đoàn Hà Nội; Đồng thời gắn với chương trình của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm của đơn vị, địa phương.

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC