Trung ương Đoàn và Chính phủ ký Nghị quyết liên tịch chăm lo cho thanh niên

09:38 16/12/2022        2343Nhiều kết quả nổi bật

Theo Ban tổ chức, thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ ngày 29/12/2017 về “Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017-2022 đạt nhiều kết quả nổi bật.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII đ
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII đón nhận hoa chúc mừng từ Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

Nhận thức của chính quyền, tổ chức Đoàn các cấp trong việc phối hợp công tác, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh cũng như trong sự nghiệp chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ được nâng lên.

Các nội dung phối hợp công tác được triển khai đồng bộ, đạt kết quả cụ thể. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương tăng cường gặp gỡ, trao đổi với thanh niên, làm việc với tổ chức Đoàn để lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Đoàn liên quan đến thanh thiếu nhi; Có nhiều cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Lễ
Lễ ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Trung ương Đoàn và Chính phủ giai đoạn 2022 - 2027

Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; huy động, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Trung ương Đoàn và các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 13 văn bản liên quan trực tiếp đến cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên, chương trình, đề án Đoàn tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Trung ương Đoàn và Chính phủ ký Nghị quyết liên tịch chăm lo cho thanh niên
Thực hiện Nghị tích liên tịch giữa Trung ương Đoàn và Chính phủ giai đoạn 2017 - 2022 đạt nhiều kết quả nổi bật

Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, Trung ương Đoàn đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tham mưu xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 5/3/2022 phê duyệt chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”.

Các hoạt động phát hiện, tuyên dương người tốt, việc tốt, liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được phối hợp triển khai sâu rộng, đã cổ vũ, động viên, tạo động lực để thanh thiếu nhi rèn luyện, phấn đấu. Giai đoạn 2017 - 2022, đã hơn 200.000 thanh niên đã được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Các đơn vị chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, lịch sử, chủ quyền biển đảo Tổ quốc được tổ chức Đoàn phối hợp với các ban, ngành triển khai hiệu quả. Nhiều hoạt động được phối hợp triển khai trực tuyến trên intenet, tổ chức thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, triển khai đồng loạt, thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia.

Nâng cao đời sống tinh thần, hỗ trợ khởi nghiệp

Trung ương Đoàn và Chính phủ ký Nghị quyết liên tịch chăm lo cho thanh niên
 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án hỗ trợ và xây dựng 29 bể bơi kiên cố cho các nhà thiếu nhi cấp tỉnh tại các tỉnh khó khăn. Đến nay, Trung ương Đoàn đã triển khai xây dựng 10 bể bơi.

Năm 2019, Hội đồng Đội Trung ương đã ký Biên bản ghi nhớ với Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai, thống nhất hỗ trợ và trao tặng được 30 bể bơi tại 17 địa phương có nguy cơ đuối nước cao và những vùng có kinh tế khó khăn. Trong đó, mỗi bể bơi Trung ương vận động tối đa 600 triệu đồng; tổng kinh phi hỗ trợ ước tính khoảng 21 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Hội đồng Đội Trung ương tiếp tục phối hợp với Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai hỗ trợ, xây dựng 36 bể bơi thông minh dành cho thiếu nhi tại 20 tỉnh với tổng kinh phí dự kiến 21 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên các cấp phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai thực hiện thành công dự án “Thu thập dữ liệu bản đồ Việt Nam” thuộc Đề án Hệ tri thức Việt số hóa giai đoạn 2. Kết quả, cả nước đã có 23.233.085 địa chỉ được thu thập, đạt tỉ lệ 100%.

Đại biểu tham dự Đại hội
Đại biểu tham dự Đại hội

Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã được các cấp bộ đoàn quan tâm, phối hợp triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, thu được những kết quả tích cực. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung ương Đoàn triển khai các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp; Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; Hành trình “Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo"...

Trên những kết quả đã đạt được, Chính phủ và Trung ương Đoàn tiếp tục ký kết Nghị quyết liên tịch giai đoạn 2022 – 2027. Nội dung ký kết tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu niên; Tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; hội nhập quốc tế; Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em

Bên cạnh đó, Chính phủ, Trung ương Đoàn sẽ có nhiều hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng, triển khai, thực hiện pháp luật, chính sách; Giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi.

Nguyễn Dũng

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC