Thanh niên xung kích tình nguyện xây dựng và bảo về Tổ quốc

18:56 12/12/2020        2893Dưới sự chỉ đạo của Quận đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), Đoàn phường Hàng Đào tổ chức hội nghị truyền thông Luật Nghĩa vụ Quân sự và Luật Thanh niên (sửa đổi) 2020; Toạ đàm “Tuổi trẻ Hàng Đào xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên đã trao đổi, thảo luận về những điểm mới của Luật Thanh niên (sửa đổi) năm 2020, cũng như xử lý các tình huống liên quan tới Luật Nghĩa vụ Quân sự.

Thông qua chương trình, đoàn viên, thanh niên trong quận có cơ hội tìm hiểu những nội dung mới của Luật Thanh niên năm 2020. Các bạn trẻ cũng được tiếp cận một số giải pháp để triển khai thực hiện Luật Thanh niên; Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới các tầng lớp thanh niên.

Chương trình giúp đoàn viên, thanh niên hiểu hơn về Luật Thanh niên

Từ đó, các bạn trẻ thấy rõ trách nhiệm trong việc thực hiện Luật Thanh niên, đặc biệt về vị trí, vai trò, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hiện nay, thanh niên Việt Nam chiếm 24,6% dân số, là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của thanh niên, là rường cột của nước nhà; Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Đây cũng là cơ hội để bạn trẻ bày tỏ quyết tâm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 16/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên thay thế Luật Thanh niên năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Việc ban hành Luật Thanh niên (sửa đổi) có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc trong điều kiện mới; Bảo đảm tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của thanh niên; Quy định trách nhiệm của thanh niên, các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên.

Bên cạnh đó, tại tọa đàm đoàn, viên, thanh niên cũng bày tỏ quyết tâm, trách nhiệm của tuổi trẻ triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh.

Nguyễn Dũng (Báo Tuổi trẻ Thủ đô)

Link: https://tacnghiep.tuoitrethudo.com.vn/thanh-nien-xung-kich-tinh-nguyen-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-151328.html

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC