Thanh niên Thạch Thất tình nguyện viết đơn lên đường bảo vệ Tổ quốc

15:12 31/10/2023        1555Huyện Thạch Thất (thành phố Hà Nội) phát động phong trào thi đua tình nguyện viết đơn lên đường bảo vệ Tổ quốc năm 2023.

Trong đợt tuyển quân đầu năm 2023, huyện Thạch Thất có 183 thanh niên lên đường nhập ngũ (145 thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và 38 thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân), bổ sung lực lượng cho 6 đơn vị quân đội và 1 đơn vị công an.

Đáng chú ý, trong đó, có 177/183 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, chiếm gần 97%.

Lãnh đạo huyện Thạch Thất động viên các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023

Phát huy tinh thần tình nguyện đó, ngay từ những ngày cuối tháng 8/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn Thạch Thất đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện phong trào "Thanh niên Thạch Thất thi đua tình nguyện viết đơn lên đường bảo vệ Tổ quốc".

Phong trào nhằm phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Thạch Thất, tinh thần xung kích, tiên phong của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua phong trào, Huyện đoàn Thạch Thất mong muốn lớp trẻ nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, ý chí cách mạng; trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trên địa bàn huyện trong việc gìn giữ và bảo vệ quê hương, Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

Đồng thời, phong trào "Thanh niên Thạch Thất thi đua tình nguyện viết đơn lên đường bảo vệ Tổ quốc" cũng thể hiện vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc năm 2024.

Báo TTTĐ

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC