Thành đoàn Hà Nội tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng ban Tuyên giáo

19:55 06/03/2023        1010Thành đoàn Hà Nội vừa thông báo về việc thi tuyển chức danh Trưởng ban Tuyên giáo. Cơ hội dành cho các ứng viên là cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hiện đang công tác tại cơ quan Thành đoàn Hà Nội và tại các đơn vị khác nếu có đủ điều kiện theo yêu cầu chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch chức danh tương đương.

Thông báo nêu rõ, đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển bắt buộc: Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, trong quy hoạch của chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội và hiện đang công tác tại cơ quan Thành đoàn Hà Nội.

Đối tượng quy định nêu trên được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển trong các trường hợp: Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận; Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; Cán bộ, công chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

Trường hợp đối tượng bắt buộc đăng ký nêu trên vì yêu cầu công tác, lý do đặc biệt mà không thể tham gia dự thi, cá nhân có đơn đề nghị không tham gia dự tuyển trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ (trường hợp này không phải đưa ra khỏi quy hoạch nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận).

Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ XVI

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển tự nguyện gồm: Cán bộ, công chức, viên chức đã được quy hoạch của chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội và hiện đang công tác tại Thành đoàn Hà Nội (bao gồm cơ quan Thành đoàn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn Hà Nội).

Cán bộ, công chức, viên chức nằm trong quy hoạch chức danh tương đương thuộc Thành đoàn Hà Nội; hiện đang công tác tại Thành đoàn Hà Nội (bao gồm cơ quan Thành đoàn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn Hà Nội) hoặc ở các cơ quan, đơn vị khác (diện quy hoạch mở).

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Thành đoàn Hà Nội, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch chức danh tương đương với chức danh thi tuyển thì được quyền đăng ký dự tuyển nếu được cấp có thẩm quyền quản lý nơi đang công tác đồng ý cho phép tham gia dự tuyển.

Các ứng viên dự tuyển phải đáp ứng các tiêu chuẩn: Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Kiên quyết đấu tranh bảo vệ các quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chấp hành các nguyên tắc tổ chức của Đảng, tôn trọng sự lãnh đạo và sẵn sàng chấp hành sự phân công công tác của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội.

Trụ sở cơ quan Thành đoàn Hà Nội

Cá nhân đó cũng phải là người cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, lãng phí, cục bộ và tiêu cực khác; Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình. Trung thực, thẳng thắn, trách nhiệm, sống giản dị, khiêm tốn; Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Tốt nghiệp đại học trở lên. Lý luận chính trị: Trung cấp trở lên.

Yêu cầu năng lực chuyên môn, quản lý: Nắm vững các quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Am hiểu về công tác xây dựng Đoàn, nắm chắc kiến thức về lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đoàn, về các phong trào, chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và công tác thanh thiếu niên Thủ đô.

Ứng viên là người có khả năng chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, kiến nghị sửa đổi, tổ chức thực hiện các quy trình, quy định, hướng dẫn… thuộc lĩnh vực công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi; Thành thạo kỹ năng tin học, soạn thảo văn bản theo đúng thể thức, quy trình, thủ tục và thẩm quyền; Trình bày và bảo vệ được các ý kiến, nội dung đề xuất; Phát hiện các vấn đề phát sinh trong thực tiễn và đề xuất, tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Thành đoàn các giải pháp xử lý.

Ứng viên là người am hiểu về công tác xây dựng Đoàn, nắm chắc kiến thức về lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đoàn (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, người ứng tuyển có năng lực nghiên cứu, đề xuất xây dựng, tiếp thu chương trình kế hoạch công tác của Ban Thường vụ Thành đoàn, xây dựng thành kế hoạch công tác của Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; Có khả năng tham mưu cho Ban Chấp hành Thành đoàn, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành đoàn Hà Nội trong công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Mặt khác, ứng viên có khả năng hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công; Am hiểu, có kỹ năng sử dụng mạng xã hội, nắm bắt được xu hướng của giới trẻ trên không gian mạng để xây dựng, triển khai công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên Thủ đô; Có năng lực điều hành hoạt động của Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội để làm việc có hiệu quả…

Yêu cầu khác: Có thời gian giữ chức vụ phó trưởng ban Thành đoàn (hoặc tương đương) tối thiểu 2 năm. Chức danh thi tuyển Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội phải am hiểu, tâm huyết, có kinh nghiệm công tác trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.

Thành đoàn Hà Nội, ưu tiên cán bộ đã từng làm công tác tuyên giáo hoặc cán bộ Đoàn trưởng thành từ cơ sở; Đáp ứng điều kiện về: Tiêu chuẩn chính trị nội bộ; Tiêu chuẩn, điều kiện về chức danh ủy viên ban thường vụ Thành đoàn theo Quy chế Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trường hợp đặc biệt do Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Đơn đăng ký dự tuyển; Sơ yếu lý lịch cán bộ theo mẫu 2C/BTCTW; Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền); Bản kê khai tài sản; Bản cam kết công tác ít nhất 3 năm theo phân công của cấp có thẩm quyền; Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú; Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ; Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ)…

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 6/3/2023 đến hết 24/3/2023. Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Tổ chức - Kiểm tra Thành đoàn Hà Nội, tầng 1, Trụ sở Thành đoàn Hà Nội, số 14 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội (nộp trực tiếp đồng chí Vũ Hải Vân, Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Thành đoàn Hà Nội).

Ngoài ra, thí sinh có thể gửi toàn bộ hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ: Ban Tổ chức - Kiểm tra Thành đoàn Hà Nội (theo địa chỉ nêu trên bên ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ thi tuyển chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội); Thời gian nhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện chuyển đến.

Báo TTTĐ

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC