Tập thể lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội: Đoàn kết, đồng lòng vì sự lớn mạnh của Đoàn

11:43 28/09/2022        887Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới

Theo báo cáo kiểm điểm của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nộingay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Thành đoàn khóa XV đã chủ động xây dựng các đề án, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội
Đoàn chủ tịch đại hội

 

Việc xác định chủ đề công tác năm, chủ đề Tháng Thanh niên, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, chủ đề của các đợt hoạt động thể hiện được tính thời sự phù hợp với thực tiễn; Đồng thời, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc đảm nhận những công việc mới phù hợp với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên góp phần phát triển Thủ đô…

Những nội dung mới của nhiệm kỳ đã được triển khai hiệu quả. Ban Chấp hành xác định trọng tâm trong công tác giáo dục của Đoàn là giáo dục cách mạng cho thanh niên. Mục tiêu đầu tiên là xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước.

Nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn

Một số nội dung mới của 4 phong trào và 3 chương trình nhiệm kỳ 2017 – 2022 so với nhiệm kỳ 2012 - 2017 như: Thiết kế phong trào phải đảm bảo rộng khắp, tính định hướng, tính dẫn dắt, tính thiết thực hiệu quả, tính bền vững, có hướng phát triển; Phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, xung kích tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của thành phố. Nội dung mới trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn: Xác định phương châm cơ bản “chất lượng cán bộ Đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn là đột phá”.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến
Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu

 

Một số chủ trương mới cũng được Phó bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội nhấn manh tại Hội nghị: Trong công tác cán bộ Đoàn, chủ trương “1 + 2”, cán bộ Thành đoàn một năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở. Trong công tác Đoàn viên, thực hiện tốt chủ trương “1 + 1”, mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn: Xây dựng và triển khai các giải pháp có tính đột phá trong nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở.

Đoàn kết, đồng lòng, phát huy sức trẻ

Nhiệm kỳ vừa qua có chủ đề: "Nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại" và khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Thủ đô gương mẫu, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển".

Các đại biểu biểu quyết với tinh thần nhất trí cao
Các đại biểu biểu quyết với tinh thần nhất trí cao

 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn tập trung chỉ đạo thực hiện 2 khâu đột phá: Nâng cao hiệu quả chương trình khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, Xây dựng thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh; Cùng 10 tiêu chí cơ bản và 10 chương trình, đề án; 8 nhiệm vụ, giải pháp; 4 phong trào; 3 chương trình hành động triển khai trong toàn đoàn đạt được những kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Đến cuối nhiệm kỳ, các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ 15 đều được triển khai thực hiện; Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Tập thể lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội: Đoàn kết, đồng lòng vì sự lớn mạnh của Đoàn
Tập thể lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội: Đoàn kết, đồng lòng vì sự lớn mạnh của Đoàn
Một số hình ảnh các đại biểu tham dự đại hội
Một số hình ảnh đại biểu tham dự đại hội

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành giữ gìn sự đoàn kết trong tập thể Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố; Phuy tốt vai trò lãnh đạo đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố. Ban Chấp hành đã bám sát và cơ bản thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được chấp hành nghiêm túc.

Lê Dung - Ảnh: Vương Đức - Hồng Mạnh - Hoàng Duy

Link: https://tuoitrethudo.com.vn/tap-the-lanh-dao-thanh-doan-ha-noi-doan-ket-dong-long-vi-su-lon-manh-cua-doan-206794.html

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC