Sinh viên Thủ đô tích cực đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Đoàn - Hội và phong trào thanh niên

08:44 22/10/2022        1446Dự chương trình có các đồng chí: Hồ Hồng Nguyên, quyền Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội; Chu Hồng Minh, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội; PGS TS. Trương Thị Thủy, Phó Giám đốc Học viện Tài chính; Cùng các đồng chí Thường trực Thành đoàn, Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội.

Nhiều kết quả thiết thực

Trong năm học 2021 - 2022, các cấp bộ Đoàn - Hội khối trường học đã tiếp tục triển khai các hoạt động trên tinh thần “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng” trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vào nửa đầu năm học và linh hoạt chuyển trạng thái hoạt động bình thường mới khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, để lại nhiều những dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ khối trường học Thủ đô.

Sinh viên Thủ đô tích cực đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Đoàn - Hội và phong trào thanh niên
Lãnh đạo trường Học viện Tài chính tặng hoa chúc mừng Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội

Nhiều tấm gương học sinh, sinh viên, giảng viên, giáo viên trẻ tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tế; Nhiều học sinh, sinh viên bước đầu khởi nghiệp thành công ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường; Các tấm gương học sinh, sinh viên, học viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi, giải đấu văn hóa thể thao trong nước và quốc tế, đem lại vinh quang cho Thủ đô và đất nước.

Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ khối trường học tiếp tục được triển khai đồng đều trên các lĩnh vực. Trong năm học vừa qua, nhiều hoạt động tình nguyện được đổi mới phương thức hoạt động như: dự án Học cùng chiến binh nhí, dự án Áo xanh sư phạm trở thành những mô hình tiêu biểu, hiệu quả trong hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập củng cố kiến thức sau thời gian dài học trực tuyến; Các hoạt động tình nguyện tại chỗ hỗ trợ học sinh, sinh viên trở lại học tập…

Sinh viên Thủ đô tích cực đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Đoàn - Hội và phong trào thanh niên
Đồng chí Trần Quang Hưng, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại chương trình

Với vai trò tiên phong, tuổi trẻ khối trường học Thủ đô tiếp tục đi đầu trong các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp. Từ cấp thành phố đến cơ sở tập trung thực hiện nhiều nội dung, hoạt động, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phong trào, chăm lo hỗ trợ, đồng hành thực tiễn hơn với học sinh, sinh viên thông qua việc thường xuyên nâng cấp, hoàn thiện nền tảng 4sv.vn; Tham mưu ban hành các đề án thực hiện Chương trình số 07 của Thành ủy Hà Nội; Tổ chức nhiều sự kiện, chương trình về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp tại các cấp đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong thanh niên.

Đặc biệt, với nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm học là tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, 100% Đoàn các trường đã quyết liệt tham mưu, chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội Đoàn nhà trường với cơ cấu nhân sự đảm bảo đúng, đủ, theo yêu cầu.

Sinh viên Thủ đô tích cực đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Đoàn - Hội và phong trào thanh niên
PGS TS. Trương Thị Thủy, Phó Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại chương trình

Bên cạnh đó, khối THPT có bước tiến quan trọng khi trong năm học có 3 học sinh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. 100% đoàn khối trường học hoàn thiện công tác nhập liệu đoàn viên trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam tạo điều kiện bước đầu để triển khai công tác quản lý, chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn Thanh niên các cấp trong thời gian tiếp theo.

Tiếp tục tiên phong, sáng tạo, thể hiện sức trẻ và bản lĩnh sinh viên Thủ đô

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Quang Hưng, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội biểu dương, ghi nhận các kết quả nổi bật của các cấp bộ Đoàn - Hội, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên khối trường học Thủ đô trong năm học 2021 - 2022. Đồng thời, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng cũng đề xuất các phương án để Hội Sinh viên thành phố triển khai phù hợp với bối cảnh chung của xã hội, nhiệm vụ chính trị của Trung ương, thành phố và nhà trường, với các nội dung sau:

Với Đoàn Thanh niên các cấp tập trung thực hiện chủ đề: “Chuyển đổi số trong các hoạt động đoàn”; Với tổ chức Hội Sinh viên các cấp triển khai theo chủ đề: “Xây dựng tổ chức Hội Sinh viên vững mạnh”.

Các cấp bộ Đoàn - Hội tiếp tục sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng các phương thức tuyên truyền, giáo dục hiện đại với nội dung, hình thức truyền đạt thông tin đa dạng, chủ động thích ứng với nhu cầu, thẩm mỹ của học sinh, sinh viên gắn với việc triển khai vận dụng linh hoạt nội hàm các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ do Trung ương và thành phố triển khai phù hợp và phát huy tối đa việc sử dụng tiện ích truyền thông trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam cùng các nền tảng số khác nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia sử dụng thường xuyên.

Sinh viên Thủ đô tích cực đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Đoàn - Hội và phong trào thanh niên
Sinh viên Thủ đô tích cực đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Đoàn - Hội và phong trào thanh niên
Sinh viên Thủ đô tích cực đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Đoàn - Hội và phong trào thanh niên
Các đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên TP tham luận tại chương trình

Đối với từng phong trào hành động cách mạng cụ thể, các cấp bộ Đoàn - Hội vừa phát huy các mô hình đạt hiệu quả thời gian qua, tiếp tục tìm tòi, suy nghĩ các hướng làm mới thiết thực với tình hình hiện nay; Chú trọng phát huy vai trò của giáo viên, giảng viên trẻ định hướng, hỗ trợ các hoạt động của học sinh, sinh viên, đồng thời nâng cao hàm lượng tri thức trong các hoạt động của tuổi trẻ nhằm tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành cho học sinh, sinh viên.

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các trường cần tích cực quan tâm hơn nữa trong triển khai môi trường cho học sinh, sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” các cấp góp phần xây dựng thế hệ học sinh, sinh viên vừa hồng vừa chuyên, hội tụ các phẩm giá tốt đẹp của công dân Thủ đô thời đại mới. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn - Hội cần quan tâm hỗ trợ đồng hành và phát huy cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ trong tham gia nghiên cứu khoa học, tư vấn học sinh, sinh viên thực hiện đề tài khoa học và phấn đấu trở thành Nhà giáo trẻ tiêu biểu.

Các cấp bộ Đoàn - Hội tập trung đầu tư vào nâng cao năng lực, chất lượng tham mưu và triển khai nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội các cấp; Đặc biệt đội ngũ cán bộ kế cận giữ vai trò chủ chốt ở các cấp; coi đây là giải pháp căn bản để phát triển công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên tại đơn vị; Tích cực triển khai chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn - Hội từ công tác nội vụ đến việc theo dõi, quản lý, đánh giá đoàn viên - hội viên...

Sinh viên Thủ đô tích cực đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Đoàn - Hội và phong trào thanh niên
Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng tại chương trình

Tuổi trẻ các nhà trường phải là lực lượng tiên phong đi đầu trong việc chuyển đổi số từ triển khai các phong trào, chương trình, hoạt động đến việc quản lý, theo dõi, đánh giá đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên; Không ngừng cải tiến việc ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực, nội dung, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của đơn vị.

Tập trung triển khai thắng lợi Đại hội Hội Sinh viên các cấp, Đại hội Hội Sinh viên nhà trường trường tiến tới tham gia thực hiện các nhiệm vụ được phân công chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Thành phố lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 176 của Thành đoàn về hành động của thanh niên Hà Nội tham gia thực hiện chương trình 07 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”, bao gồm các nội dung: CLB khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tổ chức các hoạt động, sự kiện, các cuộc thi hưởng ứng hoạt động cấp thành phố, nộp dữ liệu các đội thi khởi nghiệp cho Thành phố để ươm tạo, tích cực hỗ trợ các ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên vào thực tiễn...

Thành Trung (Báo Tuổi trẻ Thủ đô)

Link: https://tuoitrethudo.com.vn/sinh-vien-thu-do-tich-cuc-doi-moi-sang-tao-trong-hoat-dong-doan-hoi-va-phong-trao-thanh-nien-208578.html

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC