Sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề "Tuổi trẻ Thủ đô sắt son niềm tin với Đảng"

09:42 03/02/2021        2031“Tuổi trẻ Thủ đô sắt son niềm tin với Đảng” là chủ đề sinh hoạt chi đoàn tháng 2/2021. Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn đã được Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội ban hành tới các cơ sở.

Theo đó, nội dung tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021).

Đặc biệt, các đơn vị tuyên truyền về quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ; Tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Chương trình sinh hoạt truyền thống của tuổi trẻ Thủ đô

Chương trình sinh hoạt truyền thống của tuổi trẻ Thủ đô

Bên cạnh đó, các đơn vị tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) được diễn ra trong ngày 3/2/2021; Tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú với lãnh đạo cấp ủy đơn vị, địa phương, đảng viên lão thành trao đổi về lý tưởng, sự cống hiến; Tổ chức thiết kế các cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên các ứng dụng: kahoot.it, tungtung.vn...

Mặt khác, các đơn vị tuyên truyền nâng cao ý thức chủ động, tự giác phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội, facebook cá nhân; tuyên truyền thực hiện đeo khẩu trang khi đi trên đường, trên phương tiện giao thông, tại nơi công cộng; tuyên truyền thường xuyên thực hiện khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội lưu ý: Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, ban chấp hành chi đoàn, chi đoàn cơ sở có thể chủ động lựa chọn một trong các hình để tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

Theo đó, các đơn vị có thể tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề, thảo luận trong chi đoàn về nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; mời báo cáo viên nói chuyện với đoàn viên về các nội dung trên. Chi đoàn chuẩn bị trước các tài liệu liên quan đến chủ điểm sinh hoạt để đoàn viên nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu.

Các cấp bộ Đoàn tổ chức sinh hoạt truyền thống chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ở các địa chỉ đỏ tại địa phương, đơn vị; Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đến thăm và tìm hiểu về những địa danh lịch sử cách mạng, bảo tàng lịch sử, các di tích gắn liền với Bác Hồ, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid - 19 hoặc chi đoàn có nhiều đoàn viên đi làm xa, không tập trung, đơn vị có thể tổ chức sinh hoạt chi đoàn online qua hình thức livestream trên facebook, các ứng dụng gọi điện nhóm trực tuyến hoặc mạng xã hội để tuyên truyền, trao đổi thông tin, thông qua đó để chuyển tải các nội dung sinh hoạt theo chủ đề.

Nguyễn Dũng (Báo Tuổi trẻ Thủ đô)

Link: https://tacnghiep.tuoitrethudo.com.vn/sinh-hoat-chi-doan-theo-chu-de-tuoi-tre-thu-do-sat-son-niem-tin-voi-dang-155012.html

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC