Phát huy tính tiên phong, sáng tạo của người trẻ

11:46 28/09/2022        916Tại tổ thảo luận số 1, đồng chí Nguyễn Đức Tiến, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn khoá 15, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội làm tổ trưởng.

Thành phần tổ 1 gồm 113 đại biểu, trong đó có 4 đại biểu đương nhiên công tác tại Cơ quan Thành đoàn, 7 đại biểu đương nhiên công tác tại cơ ở Đoàn trực thuộc, 97 đại biểu chính thức được bầu cử từ cấp dưới và 5 đại biểu chỉ định.

Tổ thảo luận số 2 do đồng chí Đào Đức Việt, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội khoá 15 làm tổ trưởng. Thành viên Tổ 1 gồm 114 đại biểu, trong đó có 4 địa biểu đương nhiên công tác tại cơ quan Thành đoàn, 7 đại biểu đương nhiên công tác tại cơ sở Đoàn trực thuộc, 99 địa biểu chính thức được bầu cử từ cấp dưới và 4 đại biểu chỉ định.

Đồng chí Chu Hồng Minh phát biểu tại Tổ thảo luận số 3
Đồng chí Chu Hồng Minh phát biểu tại Tổ thảo luận số 3

 

Tổ thảo luận số 3 gồm 110 đại biểu, trong đó có 5 đại biểu đương nhiên công tác tại Cơ quan Thành đoàn, 5 đại biểu đương nhiên công tác tại cơ sở Đoàn trực thuộc, 96 đại biểu chính thức được bầu cử từ cấp dưới và 4 đại biểu chỉ định. Tổ thảo luận này do đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn khoá 15 làm tổ trưởng.

Tại tổ thảo luận số 4, đồng chí Trần Quang Hưng - UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa I5, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội làm tổ trưởng.

Phát huy tính tiên phong, sáng tạo của người trẻ
Đại biểu tại Đại hội Đoàn TN Thành phố lần thứ 16

 

Tổ 4 gồm 113 đại biểu, trong đó: 3 đại biểu được nhiên công tác tại Cơ quan Thành đoàn, 44 đại biểu đương nhiên công tác tại cơ sở Đoàn trực thuộc; 97 đại biểu chính thức được bầu từ câp dưới và 9 đại biêu chỉ định.

Nội dung các đại biểu thảo luận của các đại biểu tại 4 tổ gồm: ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ 16 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, Điều lệ Đoàn sửa đổi; Thảo luận thực hiện công tác ứng cử, đề cử tại Tổ về công tác nhân sự Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa 16 thực hiện theo sự điều hành của các đồng chí Tổ trưởng.

Phát huy tính tiên phong, sáng tạo của người trẻ
Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

 

Đại biểu Vũ Thị Thanh, Bí thư Quận đoàn Long Biên phát biểu: “Với công tác Đoàn tại quận, chúng tôi luôn lắng nghe kĩ những đóng góp từ cơ sở, ưu tiên chủ đề đảm bảo tính tiên phong vì đoàn viên thanh niên luôn là thế hệ tiên phong đi liền với gương mẫu cho người trẻ. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn nêu cao được tinh thần đoàn kết trong thanh niên vì đoàn kết, mọi khó khăn, chông gai đều có thể vượt qua".

Đại biểu Vũ Tiến Đạt
Đại biểu Vũ Tiến Đạt

 

Đại biểu Vũ Tiến Đạt, Bí thư Huyện đoàn Thanh Trì nhấn mạnh về từ khoá “Tiên phong” của đoàn viên thanh niên.

“Trong công tác xây dựng Đoàn hiện nay, tính tiên phong - sáng tạo của người trẻ phải được đề cao hàng đầu. Vậy nên trong công tác xây dựng Đoàn tại huyện Thanh Trì, chúng tôi luôn ưu tiên bồi dưỡng tinh thần nhận thức, tính sáng tạo của các bạn trẻ. Bằng nhiều hoạt động, phong trào được phát động, chúng tôi đã thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong của các bạn trẻ”, đại biểu Vũ Tiến Đạt cho biết.

Bên lề đại hội, nhiều đại biểu nhấn mạnh các từ khóa của người trẻ như: Dám nghĩ, dám làm, kiên định, tiên phong, bản lĩnh, nhiệt huyết... với những hiến kế phát huy sức trẻ xây dựng Đoàn ngày càng lớn mạnh.

Nhóm PV

Link: https://tuoitrethudo.com.vn/phat-huy-tinh-tien-phong-sang-tao-cua-nguoi-tre-206798.html

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC