Những nhiệm vụ trọng tâm của tuổi trẻ Thủ đô năm 2024

15:51 29/01/2024        1325Tại hội nghị làm việc của Ban Bí thư Trung ương Đoàn với Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội chiều 29/1, đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã thông tin về 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 9 công trình quyết tâm thực hiện trong năm 2024.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của Trung ương Đoàn - “Năm Thanh niên tình nguyện” và chủ đề công tác năm của Thành phố Hà Nội - “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Ban Thường vụ Thành đoàn xác định triển khai hiệu quả 4 phong trào, 3 chương trình với 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm đạt 10 nhóm chỉ tiêu cơ bản trong năm 2024...

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi làm việc

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi làm việc

8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Thứ nhất, Đoàn Thanh niên thành phố tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố khóa XVI; các kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội thực hiện các chương trình, đề án trong chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quyết định của UBND thành phố Hà Nội.

Thứ hai, Thành đoàn tiếp tục tập trung đẩy mạnh các kế hoạch, đề án của tuổi trẻ Thủ đô tham gia thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát, đánh giá các chỉ tiêu trong chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội

Đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu

Thứ ba, tuổi trẻ Thủ đô thực hiện chủ trương “3 liên kết”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện; tổ chức hiệu quả các đợt tình nguyện cao điểm, thường xuyên, tại chỗ, theo khối đối tượng, tại các địa bàn xây dựng nông thôn mới, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo…

Thứ tư, Thành đoàn triển khai các giải pháp phát triển năng lực khởi nghiệp cho thanh niên, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển Thủ đô và đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ năm, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi Thủ đô; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức của Đoàn, tăng cường ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu

Thứ sáu, Đoàn kiên trì triển khai các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn Thủ đô có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu; rà soát, tạo nguồn, quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn.

Thứ bảy, Đoàn Thanh niên phối hợp, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niêm Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu

Thứ tám, tuổi trẻ Thủ đô tổ chức chuỗi hành trình “Tiếp lửa truyền thống – Vững bước tương lai” chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng; 70 năm giải phóng Điện Biên Phủ; 70 năm Giải phóng Thủ đô Hà Nội; 60 năm phong trào Ba Sẵn sàng; 25 năm phong trào Thanh niên tình nguyện và 15 năm phong trào Tôi yêu Hà Nội; 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam…

9 công trình thanh niên

Thành đoàn Hà Nội xác định tập trung thực hiện 9 công trình thanh niên trong năm 2024. Đó là các công trình:

Công trình Bản đồ số các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu

Đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu

579 sản phẩm OCOP được Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp quảng bá, bán hàng thông qua livestream giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm;

Chuỗi 579 công trình thanh niên chào mừng sinh nhật Bác; chào mừng Ngày hội Thanh niên Thủ đô và tổ chức đồng loạt Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên cấp xã, phường, thị trấn;

Đồng chí Đào Đức Việt, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phát biểu

Đồng chí Đào Đức Việt, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phát biểu

Công trình Thắp sáng đường quê;

Công trình Tủ sách thanh niên Online;

Cụm các công trình Nhà phân loại rác thân thiện;

Công trình Nền tảng số hóa đầu tư đổi mới sáng tạo;

Chuỗi không gian hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

Chuỗi công trình thanh niên tình nguyện tại tỉnh Điện Biên (nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Điện Biên).

Báo TTTĐ

 

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC