Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2022): Sức mạnh chiến thắng từ ý Đảng, lòng dân

13:29 03/02/2022        832Hôm nay (3/2/2022), toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tự hào kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong không khí rộn ràng đón chào Xuân mới Nhâm Dần 2022. Một mùa Xuân tràn đầy khát vọng, với những niềm vui, tin tưởng, hòa quyện ý Đảng với lòng dân.

Sức mạnh

Quyết tâm, nỗ lực, ý chí, bản lĩnh, tầm nhìn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ truyền được cảm hứng, niềm tin và khí thế mới cho các cấp, các ngành, người dân và cộng đồng doanh nghiệp

Vào mỗi dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, mỗi chúng ta quý trọng và tự hào về Đảng quang vinh, tưởng nhớ khôn nguôi về Bác Hồ vĩ đại. Trong sâu thẳm tâm hồn, mỗi chúng ta đều muốn cất cao lời ca, tiếng hát “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh”, “Đảng đã cho ta một mùa Xuân đầy ước vọng...” với tình yêu thương nồng nàn, tha thiết, hào hùng, thiêng liêng.

Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi

Ðảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, trải qua 92 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, với bản lĩnh của một đảng cách mạng chân chính, dày dạn kinh nghiệm, luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, Ðảng đã lãnh đạo, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng.

Thực tiễn khẳng định, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là mốc son chói lọi trên hành trình giữ nước, xây dựng và phát triển đất nước của Nhân dân ta. Đảng ta ra đời là bước ngoặt tất yếu của lịch sử, là kết quả phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng. Có Đảng lãnh đạo, Nhân dân ta triệu người như một, đồng sức, đồng lòng tạo nên sức mạnh to lớn, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua muôn trùng sóng gió đến bến bờ vinh quang.

Đó là thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, thống nhất non sông, đất nước cùng tiến bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt là trong 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, dẫu trong muôn vàn khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc. Nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng ta, chúng ta thêm trân trọng, quyết tâm gìn giữ những thành quả to lớn của cách mạng. Chúng ta thêm một lần khắc ghi sự cống hiến, hy sinh anh dũng của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, đồng bào, đồng chí vì mục tiêu lý tưởng của Đảng; Bày tỏ sự biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Lịch sử đã khẳng định, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mặt khác, chính trong quá trình gánh vác sứ mệnh nặng nề mà vô cùng vinh quang đó, Đảng ta không ngừng rèn luyện, đã tích lũy, đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử mà dân tộc, Nhân dân giao phó.

Niềm tin của Nhân dân với Đảng được nhân lên mạnh mẽ

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương đã quyết liệt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, cùng sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã vượt qua khó khăn, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; Nỗ lực duy trì tăng trưởng dương; Tạo những kỷ lục ấn tượng về xuất nhập khẩu trong phát triển kinh tế, về tốc độ bao phủ vắc xin trong phòng, chống dịch, về số người được chăm lo an sinh xã hội...

Cùng với đó, chúng ta không ngừng đẩy mạnh ngoại giao; Giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hội nhập quốc tế sâu rộng. Càng trong gian nan, thử thách, Đảng càng vững tay chèo, niềm tin của Nhân dân với Đảng càng được nhân lên mạnh mẽ.

Dấu ấn rõ nét nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, tiến hành toàn diện, đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Nhiều vấn đề phức tạp được đặt ra và thực hiện từ những năm trước nhưng hiệu quả còn thấp, tại nhiệm kỳ này, trong năm 2021 đã có chuyển biến tích cực, được Nhân dân ghi nhận và đồng thuận, ủng hộ với tinh thần, trách nhiệm rất cao.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm "tự soi, tự sửa", tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đẩy lùi suy thoái, biến chất và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp sức xây dựng Đảng và đội ngũ ngày càng trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân. Chính trong hoàn cảnh khó khăn lại xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tận tâm, tận hiến, sẵn sàng dấn thân, hy sinh vì lợi ích chung, được Nhân dân ghi nhận, cảm phục.

Những dấu ấn, thành tựu trong thời gian qua, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Những kết quả, thành tích đạt được trong năm qua là kết quả của sự cố gắng và nỗ lực to lớn của đồng bào cả nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sát sao của Đảng, sự quản lý, điều hành tích cực, hiệu quả của Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương; Là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam ta.

Nhấn mạnh, năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Trong bối cảnh, tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức thực hiện các mục tiêu đã đề ra để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2022, mà trọng tâm là: Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; Ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh; Tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trước mắt cần tiếp tục kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững hơn. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, địa phương cần chủ động trong mọi tình huống, có các phương án ứng phó kịp thời trước những biến chủng mới phát sinh của đại dịch; Tuyệt đối không được chủ quan, để xảy ra bị động, bất ngờ; Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; Chăm lo đời sống Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở nơi biên giới, biển, đảo, bảo vệ Tổ quốc; Khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; Chăm lo để Nhân dân đón Tết vui tươi, an lành.

Mừng đất nước tràn ngập sức Xuân bước vào năm mới 2022! Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững tin hướng đến tương lai, tin tưởng chắc chắn rằng, với kinh nghiệm, bản lĩnh, niềm tin và tinh thần đoàn kết, đồng thuận của dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục vượt lên và giành được nhiều thành công hơn để xây dựng đất nước hùng cường.

Anh Đức (Báo Tuổi trẻ Thủ đô)

Link: https://tuoitrethudo.com.vn/suc-manh-chien-thang-tu-y-dang-long-dan-189254.html

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC