Hoạt động Đoàn không thể tách rời nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

16:54 21/02/2020        1979Tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước giai đoạn 2015 - 2020 do Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức, chị Lê Thị Trang, Bí thư Quận đoàn Cầu Giấy đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển và duy trì hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp.

Triển khai Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Quận đoàn Cầu Giấy đã vận động, thành lập mới 61 tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, với tổng số hơn 2.450 đoàn viên, thanh niên, hội viên.

Từ kinh nghiệm thực tế của địa phương, chị Lê Thị Thu Trang, Bí thư Quận đoàn Cầu Giấy đã chia sẻ các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, duy trì hiệu quả hoạt động Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Chị Lê Thị Thu Trang cho biết, Quận đoàn Cầu Giấy xây dựng nội dung thực hiện Nghị quyết 09 là trọng tâm trong chương trình công tác, phân công rõ người, rõ việc đối với người phụ trách công tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Đồng thời, đây cũng là nội dung đưa vào đánh giá thi đua hằng năm. Vì vậy, Đoàn, Hội các cấp sẽ có trách nhiệm hơn trong vận động và thành lập tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp.

Theo chị Trang, Quận đoàn đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho chủ doanh nghiệp cũng như đoàn viên, thanh niên về những lợi ích trong việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Chị Lê Thị Thu Trang, Bí thư Quận đoàn Cầu Giấy chia sẻ các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, duy trì hiệu quả hoạt động Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Chị Lê Thị Thu Trang, Bí thư Quận đoàn Cầu Giấy chia sẻ các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, duy trì hiệu quả hoạt động Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Đoàn Thanh niên tích cực tham mưu, tranh thủ tối đa sự tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, ưu tiên thành lập tổ chức Đoàn, Hội ở những doanh nghiệp có tổ chức Đảng, Công đoàn sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn; Cùng với đó, xây dựng cơ chế phối hợp để vận động thành lập, cũng như tổ chức hoạt động, chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn như: Ban Tổ chức, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Liên đoàn lao động, Cục Thuế... vào cuộc thực sự với công tác Đoàn và phong trào thanh niên sẽ dễ thuyết phục các chủ doanh nghiệp hơn.

Hoạt động của Đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trước hết phải hướng tới đoàn viên, thanh niên, người lao động; quan tâm chính những người lao động, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên.

Hoạt động của Đoàn không thể tách rời nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phong trào của Đoàn hướng tới góp phần vào việc phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã khó nhưng để duy trì hoạt động hiệu quả còn khó khăn hơn. Vì vậy, vai trò chủ động, sáng tạo, tinh thần nhiệt tình trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn cần được phát huy. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn cán bộ Đoàn chủ chốt trong các doanh nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn năng lực, phẩm chất cũng được đặt ra.

Hoạt động của Đoàn trong doanh nghiệp cần có yếu tố linh hoạt, mềm dẻo; thường xuyên quan tâm, động viên khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể, mô hình hay để thúc đẩy phong trào trên cơ sở các tiêu chí đánh giá khoa học, khách quan.

Công tác Đoàn cần phải nhanh chóng đổi mới cập nhật, lựa chọn những mô hình, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, tính đa dạng của môi trường, điều kiện hoạt động của thanh niên trong doanh nghiệp.

Chị Lê Thị Thu Trang đề xuất: “Thành đoàn, Hội LHTN thành phố Hà Nội nghiên cứu định hướng mô hình và tổ chức các phong trào, hoạt động phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên công nhân; đưa ra hình mẫu doanh nghiệp tư nhân có tác động của tổ chức Đoàn, Hội đối với sự phát triển của đơn vị để nhân rộng.

Các cấp lãnh đạo nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách, quan tâm tạo điều kiều kiện thuận lợi hoặc ưu tiên, hỗ trợ chính sách thuế… với những doanh nghiệp ngoài Nhà nước thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể nhân dân. Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo hệ thống doanh nhân trẻ ở doanh nghiệp các cấp có hội viên thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong đơn vị”.

LÊ DUNG - ẢNH: VƯƠNG ĐỨC (Báo Tuổi trẻ Thủ đô)

Link: https://tuoitrethudo.com.vn/hoat-dong-doan-khong-the-tach-roi-nhiem-vu-san-xuat-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep-d2079623.html

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC