Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

17:16 02/08/2023        1038Chiều 2/8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2028 về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Dự chương trình có các đồng chí: Đào Đức Việt, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Sử, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2028

Lễ ký kết được tổ chức nhằm tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và hội viên cựu chiến binh về công tác phối hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đoàn, tổ chức Hội vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; Tăng cường củng cố mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức Đoàn Thanh niên với Hội Cựu chiến binh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đoàn thể và Nhân dân.

Hai đơn vị thực hiện lễ ký kết

Theo đó, để chương trình triển khai hiệu quả, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động đầy đủ, toàn diện trên các mặt công tác. Quá trình triển khai thực hiện bảo đảm tính khoa học, đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp điều kiện thực tế, thiết thực, hiệu quả.

Lễ ký kết là tiền đề giúp tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên Thủ đô khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nội dung ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2028 về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giữa Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội bao gồm: Phối hợp chỉ đạo triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cựu chiến binh, đoàn viên, thanh thiếu nhi; Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống yêu nước và ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Hai đơn vị tiếp tục phối hợp quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, kịp thời nắm bắt thông tin, góp phần ổn định tình hình thanh niên cơ sở; Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; Định hướng lối sống, hình thành nếp sống văn hóa cho thanh niên; Đồng hành với thanh niên trong triển khai phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; Phối hợp xây dựng tổ chức, góp ý tham gia xây dựng Đảng và giám sát phản biện xã hội.

Báo TTTĐ

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC