Đoàn viên, sinh viên Thủ đô góp ý Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

19:48 15/03/2023        570Sáng 15/3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lấy ý kiến của đoàn viên, sinh viên Thủ đô.

Đây là một hoạt động thiết thực của đoàn viên, sinh viên Thủ đô nhằm thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Nghị quyết số 170 ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, thể hiện rõ nét quyền làm chủ của Nhân dân và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, thu hút sự tham gia ý kiến của đông đảo tầng lớp Nhân dân.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lấy ý kiến của đoàn viên, sinh viên Thủ đô

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội; Hoàng Thanh Tâm, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội; Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên của các cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc Thành phố Hà Nội và chuyên gia trong lĩnh vực Luật đất đai. Hội nghị đã thu hút hơn 1.000 đoàn viên, sinh viên Thủ đô tham gia bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams.

Đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở trình bày tóm tắt Dự thảo Luật từ PGS.TS. Nguyễn Thị Nga, Phó Trưởng Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, các học viên, sinh viên, đoàn viên, thanh niên đã có thêm những thông tin, kiến thức để góp ý một cách hiệu quả vào Dự thảo.

Trong quá trình tổ chức Hội nghị, hơn 200 ý kiến đã được gửi tới qua hệ thống Microsoft form và 15 ý kiến được trình bày trực tiếp, các ý kiến trao đổi tập trung vào các nội dung: Hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai; Đánh giá quy định dự thảo luật đất; Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi; Điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất và quyền thuê; Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, thể hiện rõ nét quyền làm chủ của Nhân dân và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, thu hút sự tham gia ý kiến của đông đảo tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đoàn viên, sinh viên, thanh niên Thủ đô

Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của đoàn viên, thanh niên và Nhân dân; Tạo sự đồng thuận và thể hiện nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên và Nhân dân phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; Tạo sự thống nhất và đồng thuận của đoàn viên, thanh niên và Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với việc sửa đổi Luật Đất đai.

Báo TTTĐ

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC