Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

17:15 25/03/2019        773Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố vừa ký ban hành Công văn 03/HĐTĐKT-BTĐ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 20 năm thành phố Hà Nội được UNESCO công nhận “Thành phố Vì hòa bình” (16/7/1999 - 16/7/2019).

Thanh niên Thủ đô ra quân làm sạch " con đường gốm sứ'.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể, sở, ban, ngành của thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thuộc thành phố kịp thời phát động đợt thi đua đặc biệt, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2019. Các ngành, các cấp tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, giá trị lịch sử của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành tựu đổi mới của Thủ đô sau 20 năm được UNESCO công nhận “Thành phố Vì hòa bình”.

Thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Năm dân vận chính quyền”, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ…

Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị kịp thời phát hiện và tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng, giao lưu các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua và trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức gắn biển, đăng ký gắn biển cấp thành phố các công trình, sản phẩm (vào dịp 19/5, 16/7, 2/9 năm nay).

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC