Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong học và làm theo Bác ở Hà Nội

10:12 10/05/2022        1236NHIỀU MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM MỚI

Đảng bộ thành phố Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước với nhiều mô hình hay, cách làm mới trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện rõ nét qua kết quả của việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội;thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng gây bức xúc trong nhân dân; trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phong trào xây dựng nông thôn mới, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, nếp sống văn hóa; sáng tạo, sáng kiến trong sản xuất- kinh doanh;thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, chia sẻ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, hội viên, người dân có nhiều khó khăn… Những nét đẹp văn hóa của người Hà Nội thanh lịch, văn minh, truyền thống trong gia đình, họ tộc và cộng đồng dân cư đã và đang được kế thừa, phát huy mạnh mẽ.

Điểm cầu Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị nghiên cứu, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Ảnh: tuyengiao.vn

Bác hồ nói chuyện tại Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ III (tháng 3 năm 1961)

Với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực và sinh động, các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô, đặc biệt là các chuyên đề hàng năm theo chỉ đạo của Trung ương. Hàng ngàn tấm gương tiêu biểu, gương “Người tốt việc tốt”, “Công dân Thủ đô ưu tú” được phát hiện, biểu dương có tính thuyết phục, chân thực, thật sự là những bông hoa đẹp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội Thủ đô.

Thực hiện Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hà Nội với vai trò là đơn vị đăng cai, phối hợp tổ chức các hoạt động, lựa chọn các gương điển hình tiêu biểu tham gia các chương trình giao lưu, lựa chọn các gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, tham gia phối hợp tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm, lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả tốt.

Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đã có hàng ngàn bài viết, ấn phẩm, tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo gương Bác được các cơ quan báo chí, truyền thông, các văn nghệ sỹ của Hà Nội sáng tác. Nhiều gương sáng trong học tập, lao động, sản xuất, hoạt động thiện nguyện..., tuy bình dị mà cao quý ở cơ quan, đơn vị, khu dân cư, tổ dân phố được phản ánh một cách chân thực, sống động, có sức lan tỏa rộng lớn.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.


Thành ủy Hà Nội chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên. Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, bảng điện tử ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông dân cư, các cửa ngõ dẫn vào trung tâm Thành phố... Các cơ quan truyền thông, báo chí của Thành phố, bản tin của các cơ quan, đơn vị tăng thời lượng và chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về kết quả học tập và làm theo tấm gương Bác tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, nhằm thống nhất cao về tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.5 tập sách “Hà Nội - Ngàn hoa dâng Bác” do Ban Tuyên giáo Thành ủy biên tập, phát hành là một trong những dấu ấn nổi bật, góp phần tuyên truyền những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”, những mô hình, cách làm hay, ghi nhận và động viên cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sỹ Thủ đô tiếp tục hăng hái học tập và làm theo Bác với kết quả ngày càng tốt hơn. Cuốn sách “Các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”cũng là một trong những điểm nhấn ghi nhận tâm huyết của các cơ quan văn hóa, nghệ thuật, báo chí và giới văn nghệ sỹ, nhà báo trong toàn thành phố trong công tác tuyên truyền.

Thành phố Hà Nội đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo về học tập và làm theo gương Bác, được các cơ quan, đơn vị thực hiện như: duy trì hoạt động của trang media trực tuyến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cổng thông tin điện tử; phát hành sổ tay dành cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, xác định nội dung học và làm theo Bác; phát động phong trào chung tay vì phụ nữ và trẻ em nghèo, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tổ chức thi viết về tấm gương điển hình, triển khai thực hiện “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”, “Nụ cười công sở”, gửi “Thư xin lỗi” đối với các tổ chức, cá nhân khi giải quyết không đúng hẹn, không giải quyết kịp thời công việc hành chính của nhân dân, tổ chức và cá nhân đến liên hệ; thực hiện gửi “Thư cảm ơn”, “Thư chúc mừng”, “Thư chia buồn” thể hiện sự quan tâm của chính quyền, cơ quan đối với tổ chức, cá nhân khi giải quyết các công việc có liên quan; xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân và niêm yết công khai kế hoạch cá nhân của người đứng đầu để cán bộ, đảng viên và nhân dân giám sát.

Một số mô hình, cách làm tốt đã trở thành điểm sáng, được nhân rộng tiêu biểu như mô hình câu lạc bộ gia đình văn hóa cho đối tượng các gia đình trẻ tại Thị xã Sơn Tây; mô hình cưới tập thể tại Ứng Hòa, Tây Hồ, Hoàng Mai, Ba Đình; mô hình “Đường có hoa, nhà có số, phố có tên” góp phần chỉnh trang bộ mặt nông thôn mới văn minh ở Đan Phượng; xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu ở Thanh Oai... đã thực sự phát huy hiệu quả, tác động sâu rộng đến từng con người, gia đình, cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả; đến nay, tổng số mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký xây dựng là 39.427 mô hình, trong đó có 20.820 mô hình của tập thể, 18.607 mô hình của cá nhân; có 10.272 mô hình của 5.333 tập thể và 4.939 cá nhân được công nhận, biểu dương và khen thưởng.

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đời sống của một bộ phận nhân dân trên địa bàn Thủ đô gặp nhiều biến động, khó khăn. Với tinh thần tương thân, tương ái, "lá lành đùm lá rách", đã có hàng trăm, hàng ngàn tấm lòng thơm thảo, nhân ái, nhiều hoạt động, việc làm chan chứa nghĩa tình, yêu thương với tinh thần “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng” được các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ở Hà Nội... cùng chung tay ủng hộ bằng cả vật chất, tinh thần, tiền bạc, trí tuệ… giúp người yếu thế, dân nghèo, người cơ nhỡ vượt qua “cơn bão” dịch, cùng đất nước tích cực phòng, chống đẩy lùi dịch COVID-19. Trên khắp các địa bàn dân cư từ nông thôn, tới thành thị, từ trẻ em đến người già đều lan tỏa những tình cảm yêu thương, ấm áp giúp đỡ lẫn nhau. Đã có hàng ngàn cán bộ y tế, các chiến sỹ công an, quân đội, các “tổ COVID” ngày đêm tham gia chống dịch, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đó là nét đẹp vô cùng cao quý đầy tình nghĩa của người dân Thủ đô, những tấm lòng nhân ái, thảo thơm ấy là vô cùng trân quý, lan tỏa những việc làm tử tế ra khắp cộng đồng.

Điểm cầu Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị nghiên cứu, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Ảnh: tuyengiao.vn

Điểm cầu Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị nghiên cứu, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Ảnh: tuyengiao.vn

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 GẮN VỚI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII

Thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, xây dựng và phát triển Thủ đô xứng tầm là đầu não chính trị - hành chính quốc gia, là trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch, giao lưu quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước; có hệ thống chính trị ổn định, trong sạch, vững mạnh, quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được ngày càng nâng cao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong bộn bề khó khăn của cuộc sống, những bông hoa việc tốt, những con người sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để phục vụ lợi ích cộng đồng, chung tay làm cho xã hội tốt đẹp hơn không ngừng nảy nở, nhân lên với hàng nghìn gương “Người tốt - việc tốt” được Thành phố Hà Nội tôn vinh, động viên, cổ vũ kịp thời.


Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, thích ứng với mô hình tổ chức mới và phù hợp với tình hình thực tiễn của Thủ đô. Kiên trì mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến. Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý. Gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố và Kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức thành phố Hà Nội.Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu ấy, Hà Nội xác định cần làm tốt những nội dung trong Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII; Kế hoạch số 39 của Thành ủy khóa XVII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, triển khai thực hiện 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII; Quy định của Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; thực hiện “nói đi đôi với làm”, thống nhất tư tưởng và hành động.

Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật của người dân Hà Nội, nhất là thế hệ trẻ. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Tạo sức lan tỏa, tác động, làm cho việc “học tập” có bước chuyển hóa tích cực sang “làm theo”, đưa việc “làm theo” Bác mỗi ngày của cán bộ, đảng viên từ những việc làm nhỏ, gắn với trách nhiệm, đạo đức công vụ ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả.

Bùi Huyền Mai
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC