Danh sách 103 đồng chí BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

12:48 19/12/2023        943Trong khuôn khổ phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, 103 anh, chị đã được hiệp thương bầu vào Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 
Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI đã hiệp thương bầu 33 đồng chí vào Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI. Các đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Nguyễn Bá Cát, Nguyễn Tiến Hưng, Trần Thu Hà, Lê Công Hùng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI trân trọng cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm hiệp thương. Đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là nhiệm vụ lớn lao mà các đại biểu đại hội cũng như cán bộ, hội viên, sinh viên trong và ngoài nước tin tưởng trong nhiệm kỳ khóa XI.
Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI xin hứa trước đại hội và trước hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước sẽ đoàn kết, quyết tâm cùng với đội ngũ cán bộ Hội, hội viên, sinh viên phấn đấu triển khai và thực hiện sáng tạo, hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên lần thứ XI.
 
Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm:

1

Nguyễn Minh Triết

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa X

2

Hồ Hồng Nguyên

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X

3

Nguyễn Bá Cát

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X

4

Lâm Tùng

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam

5

Nguyễn Đức Nguyên

Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X

6

Nguyễn Lưu Trà My

Ủy viên Ban Thư ký, Phó Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

7

Lê Tuấn Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

8

Nguyễn Nhất Linh

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X

9

Trần Hoài Minh

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X

10

Phùng Công Sưởng

Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X

11

Nguyễn Tiến Hưng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội

12

Trần Thu Hà

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

13

Lê Công Hùng

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng

14

Nguyễn Tuấn Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La

15

Lê Thùy Dung

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn

16

Phạm Thị Thu Hiền

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên

17

Trần Văn Đăng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh

18

Nguyễn Phương Thảo

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh

19

Nguyễn Văn Tú

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc

20

Nguyễn Văn Kỳ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Thọ

21

Lê Khắc Nguyên Anh

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng

22

Đặng Ngọc Đông

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên

23

Dương Thị Hương Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương

24

Trần Linh

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An

25

Phùng Tố Linh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

26

Đặng Thị Bảo Trinh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam

27

Trần Đăng Minh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi

28

Võ Duy Kha

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Yên

29

Huỳnh Thị Thanh Nguyệt

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định

30

Huỳnh Thị Như Ý

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

31

H'Giang Niê

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

32

Thôi Đại Việt

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

33

Lê Tuấn Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương

34

Võ Văn Trung

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đồng Nai

35

Trần Công Khánh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

36

Phạm Văn Hậu

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Long An

37

Lâm Văn Tân

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ

38

Thị Phương Hồng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang

39

Nguyễn Trang Anh Thư

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu

40

Trần Đăng Khoa

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau

41

Hoàng Thanh Tâm

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội

42

Vũ Thị Ngọc

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Tài chính

43

Nguyễn Tất Toàn

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

44

Trần Thị Kiều Anh

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

45

Nguyễn Quang Huy

Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X

46

Trần Trọng Nguyên

Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an Nhân dân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X

47

Tưởng Văn Thuấn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Quốc gia Hà Nội

48

Lê Chí Hùng Cường

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Huế

49

Nông Thanh Tú

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng

50

Vũ Thị Minh Hậu

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

51

Nguyễn Hà Cẩm Ly

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

52

Thái Hoàng Phố

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Y Dược Thái Bình

53

Lê Nguyễn Khánh Vy

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Hà Tĩnh

54

Hồ Văn Hưng

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Đà Lạt

55

Nguyễn Khánh Bảo Thúy Vy

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Trà Vinh

56

Phạm Nguyễn Thùy Dương

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Bến Tre

57

Nguyễn Lê Kiều Tiên

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

58

Lò Thị Giang

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Tây Bắc

59

Hoàng Đức Chung

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên

60

Nông Thị Bích Hạnh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Thái Nguyên

61

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

62

Lê Thành Long

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh

63

Trần Đức Minh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Nông nghiệp Việt Nam

64

Lê Trí Nhân

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kinh tế Quốc dân

65

Đoàn Bá Tráng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

66

Nguyễn Bích Ngọc

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Phương Đông

67

Phạm Quang Việt Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Ngân hàng

68

Lê Hà Phương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Ngoại thương

69

Nguyễn Thị Tuyết Anh

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

70

Vương Thị Trà My

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

71

Đoàn Minh Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

72

Bùi Thị Khánh Huyền

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

73

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Hàng hải Việt Nam

74

Nguyễn Nguyệt Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Vinh

75

Hoàng Lê Quỳnh Loan

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Hồng Đức

76

Phạm Văn Mãi

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Duy Tân

77

Nguyễn Thị Thanh Vân

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

78

Phạm Đình Việt Nhật

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Tài chính - Kế toán

79

Đặng Việt Tỉnh

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Khánh Hòa

80

H' Phương Hoa Êban

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Tây Nguyên

81

Lê Việt Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Thủ Dầu Một

82

Nguyễn Diệu Phương Thảo

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Đồng Nai

83

Nguyễn Minh Uyên

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

84

Nguyễn Thị Uyên

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

85

Nguyễn Lưu Ngọc Danh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

86

Trần Thanh Mẫn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Sài Gòn

87

Trần Nguyễn Quế Trân

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

88

Lê Thanh Long

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

89

Thiều Thị Mỹ Thảo

Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

90

Trần Thị Quỳnh Anh

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

91

Nguyễn Hà My

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

92

Nguyễn Thanh Trúc

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

93

Trương Diệp Thúy Hồng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

94

Bùi Thảo Hân

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

95

Triệu Phượng Hằng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Y Dược Cần Thơ

96

Châu Duy Kha

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Cần Thơ

97

Đặng Lê Minh Khang

Sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

98

Chu Hoa Bảo Trâm

Sinh viên trường Đại học Ngoại thương

99

Huỳnh Tấn Đạt

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a

100

Nguyễn Trần Hưng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

101

Lê Thùy Trang

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể Bộ Ngoại giao

102

Trần Minh Huyền

Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X

103

Nguyễn Thị Nhung

Phó Vụ trưởng Vụ công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X

Báo TTTĐ 

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC