BÍ THƯ T.Ư ĐOÀN, CHỦ TỊCH T.Ư HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM NGUYỄN MINH TRIẾT: Hội Sinh viênTP. Hà Nội phải là ‘đầu tàu’ của các giải pháp chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

17:00 21/11/2023        1054SVVN - ‘Hà Nội phải là cái nôi của các phong trào, mô hình, giải pháp mới để nhân rộng trên cả nước’, đó là nhấn mạnh của anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Ngày 21/11, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã làm việc với Hội Sinh viên TP. Hà Nội để ghi nhận những thành tích đã đạt được, gợi mở một số nội dung để cụ thể hoá công tác Hội và phong trào sinh viên, năm học 2023 – 2024.

Tham dự Hội nghị, có: Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Chu Hồng Minh - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; anh Nguyễn Bá Cát - Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tiến Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội.

http://cms.thanhdoanhanoi.gov.vn/Uploads/images/image-20231121192517-1.jpeg

Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam làm việc với Hội Sinh viên TP. Hà Nội.

Tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam ghi nhận, phong trào 'Sinh viên 5 tốt', phong trào chủ lực trong công tác Hội đã được các cấp bộ Hội Sinh viên Thành phố chú trọng triển khai nghiêm túc, bài bản, sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; các hoạt động tạo môi trường khuyến khích sinh viên tham gia, rèn luyện, phấn đấu đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' các cấp được Hội Sinh viên Thành phố quan tâm triển khai đồng bộ, số lượng 'Sinh viên 5 tốt' được gia tăng so với các năm học trước.

 

http://cms.thanhdoanhanoi.gov.vn/Uploads/images/image-20231121192517-2.jpeg

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Các chương trình, cuộc thi giúp sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học được chú trọng triển khai, tổ chức hiệu quả ngày hội sáng tạo cho sinh viên… Tuy nhiên, Hội Sinh viên Thành phố vẫn phải nhìn nhận lại một số hạn chế cần lưu ý để hoàn thiện và triển khai hiệu quả trong thời gian tới như: Công tác nắm bắt tình hình và định hướng tư tưởng của sinh viên ở nhiều cơ sở còn chậm; công tác phát huy Cụm hoạt động Hội Sinh viên chưa thực sự hiệu quả. Công tác phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài (Hội Sinh viên kết nghĩa) chưa được đầu tư. Công tác phát huy sinh viên đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' được quan tâm triển khai nhưng chưa thường xuyên, liên tục. Việc kết nối với doanh nghiệp, giới thiệu, hỗ trợ sinh viên đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường còn chưa xứng tầm với một thị trường có nhu cầu lao động lớn như Hà Nội.

 

http://cms.thanhdoanhanoi.gov.vn/Uploads/images/image-20231121192517-3.jpeg

Anh Nguyễn Tiến Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội báo cáo công tác Hội và phong trào sinh viên, năm học 2023 – 2024.

“Như vậy, có thể thấy, bức tranh công tác Hội và phong trào sinh viên TP. Hà Nội rất sinh động, đa dạng sắc màu, tạo được sự thích thú cho người được trải nghiệm - chính là các bạn hội viên, sinh viên Thành phố. Tuy nhiên, trong bức tranh công tác Hội của thành phố vẫn còn thiếu một số điểm nhấn”, anh Nguyễn Minh Triết nói.http://cms.thanhdoanhanoi.gov.vn/Uploads/images/image-20231121192517-4.jpeghttp://cms.thanhdoanhanoi.gov.vn/Uploads/images/image-20231121192517-5.jpeghttp://cms.thanhdoanhanoi.gov.vn/Uploads/images/image-20231121192517-6.jpeghttp://cms.thanhdoanhanoi.gov.vn/Uploads/images/image-20231121192517-7.jpeg

Các đại biểu góp ý kiến tại Hội nghị.

Vì vậy, tại Hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết đã gợi mở một số nội dung để Hội Sinh viên Thành phố theo sát, thực hiện.

Trước tiên, các cấp bộ Hội cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phong trào, về ý nghĩa và giá trị phong trào 'Sinh viên 5 tốt' để các bạn sinh viên đều biết và tham gia và nâng chất của phong trào. Tập trung triển khai chuỗi quy trình đảm bảo liên kết các bước từ đăng ký, bình xét, tuyên dương, kết nối và phát huy 'Sinh viên 5 tốt'. Tận dụng tối đa các công cụ số hoá trong công tác tổ chức, triển khai phong trào. Đa dạng hóa các hình thức kết nối cơ quan, doanh nghiệp và xã hội hỗ trợ và phát huy 'Sinh viên 5 tốt' sau tuyên dương.

Hội Sinh viên Thành phố phải chuẩn bị cho mình tâm thế của một Hội Sinh viên lớn, một trong những “đầu tàu” của các giải pháp sáng tạo, đổi mới, đột phá trong công tác Hội và phong trào sinh viên, tham gia vào sự thành công của công tác Hội và phong trào sinh viên của cả nước.

http://cms.thanhdoanhanoi.gov.vn/Uploads/images/image-20231121192517-8.jpeghttp://cms.thanhdoanhanoi.gov.vn/Uploads/images/image-20231121192517-9.jpeg

Chủ tịch Hội Sinh viên một số trường đại học báo cáo tại Hội nghị.

Với trách nhiệm là đơn vị có quy mô sinh viên hàng đầu cả nước, Hội Sinh viên TP. Hà Nội cần sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm "đầu tàu" dẫn dắt công tác Hội và phong trào sinh viên cả nước hoặc hoặc ít nhất là khu vực phía Bắc. Hội Sinh viên Thành phố phải phải phát huy tính dẫn dắt thông qua nhiều mô hình có sức ảnh hưởng, chủ động hỗ trợ về phong trào cho các địa phương khó khăn, còn yếu hơn mình với tinh thần “Hà Nội vì cả nước”. Hà Nội phải là cái nôi của các phong trào, mô hình, giải pháp mới để nhân rộng trên cả nước.

 

SVVN - ‘Hà Nội phải là cái nôi của các phong trào, mô hình, giải pháp mới để nhân rộng trên cả nước’, đó là nhấn mạnh của anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Ngày 21/11, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã làm việc với Hội Sinh viên TP. Hà Nội để ghi nhận những thành tích đã đạt được, gợi mở một số nội dung để cụ thể hoá công tác Hội và phong trào sinh viên, năm học 2023 – 2024.

Tham dự Hội nghị, có: Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Chu Hồng Minh - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; anh Nguyễn Bá Cát - Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tiến Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội.

http://cms.thanhdoanhanoi.gov.vn/Uploads/images/image-20231121192517-1.jpeg

Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam làm việc với Hội Sinh viên TP. Hà Nội.

Tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam ghi nhận, phong trào 'Sinh viên 5 tốt', phong trào chủ lực trong công tác Hội đã được các cấp bộ Hội Sinh viên Thành phố chú trọng triển khai nghiêm túc, bài bản, sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; các hoạt động tạo môi trường khuyến khích sinh viên tham gia, rèn luyện, phấn đấu đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' các cấp được Hội Sinh viên Thành phố quan tâm triển khai đồng bộ, số lượng 'Sinh viên 5 tốt' được gia tăng so với các năm học trước.

http://cms.thanhdoanhanoi.gov.vn/Uploads/images/image-20231121192517-2.jpeg

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Các chương trình, cuộc thi giúp sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học được chú trọng triển khai, tổ chức hiệu quả ngày hội sáng tạo cho sinh viên… Tuy nhiên, Hội Sinh viên Thành phố vẫn phải nhìn nhận lại một số hạn chế cần lưu ý để hoàn thiện và triển khai hiệu quả trong thời gian tới như: Công tác nắm bắt tình hình và định hướng tư tưởng của sinh viên ở nhiều cơ sở còn chậm; công tác phát huy Cụm hoạt động Hội Sinh viên chưa thực sự hiệu quả. Công tác phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài (Hội Sinh viên kết nghĩa) chưa được đầu tư. Công tác phát huy sinh viên đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' được quan tâm triển khai nhưng chưa thường xuyên, liên tục. Việc kết nối với doanh nghiệp, giới thiệu, hỗ trợ sinh viên đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường còn chưa xứng tầm với một thị trường có nhu cầu lao động lớn như Hà Nội.

http://cms.thanhdoanhanoi.gov.vn/Uploads/images/image-20231121192517-3.jpeg

Anh Nguyễn Tiến Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội báo cáo công tác Hội và phong trào sinh viên, năm học 2023 – 2024.

 “Như vậy, có thể thấy, bức tranh công tác Hội và phong trào sinh viên TP. Hà Nội rất sinh động, đa dạng sắc màu, tạo được sự thích thú cho người được trải nghiệm - chính là các bạn hội viên, sinh viên Thành phố. Tuy nhiên, trong bức tranh công tác Hội của thành phố vẫn còn thiếu một số điểm nhấn”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

http://cms.thanhdoanhanoi.gov.vn/Uploads/images/image-20231121192517-4.jpeg

http://cms.thanhdoanhanoi.gov.vn/Uploads/images/image-20231121192517-5.jpeg

http://cms.thanhdoanhanoi.gov.vn/Uploads/images/image-20231121192517-6.jpeg

http://cms.thanhdoanhanoi.gov.vn/Uploads/images/image-20231121192517-7.jpeg

Các đại biểu góp ý kiến tại Hội nghị.

Vì vậy, tại Hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết đã gợi mở một số nội dung để Hội Sinh viên Thành phố theo sát, thực hiện.

Trước tiên, các cấp bộ Hội cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phong trào, về ý nghĩa và giá trị phong trào 'Sinh viên 5 tốt' để các bạn sinh viên đều biết và tham gia và nâng chất của phong trào. Tập trung triển khai chuỗi quy trình đảm bảo liên kết các bước từ đăng ký, bình xét, tuyên dương, kết nối và phát huy 'Sinh viên 5 tốt'. Tận dụng tối đa các công cụ số hoá trong công tác tổ chức, triển khai phong trào. Đa dạng hóa các hình thức kết nối cơ quan, doanh nghiệp và xã hội hỗ trợ và phát huy 'Sinh viên 5 tốt' sau tuyên dương.

Hội Sinh viên Thành phố phải chuẩn bị cho mình tâm thế của một Hội Sinh viên lớn, một trong những “đầu tàu” của các giải pháp sáng tạo, đổi mới, đột phá trong công tác Hội và phong trào sinh viên, tham gia vào sự thành công của công tác Hội và phong trào sinh viên của cả nước.

http://cms.thanhdoanhanoi.gov.vn/Uploads/images/image-20231121192517-8.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

http://cms.thanhdoanhanoi.gov.vn/Uploads/images/image-20231121192517-9.jpeg
Chủ tịch Hội Sinh viên một số trường đại học báo cáo tại Hội nghị.

Với trách nhiệm là đơn vị có quy mô sinh viên hàng đầu cả nước, Hội Sinh viên TP. Hà Nội cần sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm "đầu tàu" dẫn dắt công tác Hội và phong trào sinh viên cả nước hoặc hoặc ít nhất là khu vực phía Bắc. Hội Sinh viên Thành phố phải phải phát huy tính dẫn dắt thông qua nhiều mô hình có sức ảnh hưởng, chủ động hỗ trợ về phong trào cho các địa phương khó khăn, còn yếu hơn mình với tinh thần “Hà Nội vì cả nước”. Hà Nội phải là cái nôi của các phong trào, mô hình, giải pháp mới để nhân rộng trên cả nước.

Nguồn: Dương Triều - Báo điện tử Tiền Phong

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC