8 nhiệm vụ, 10 chỉ tiêu của tuổi trẻ Thủ đô năm 2024

21:20 10/01/2024        885Là năm về đích các chỉ tiêu Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, với chủ đề công tác năm là "Năm Thanh niên tình nguyện", các cấp bộ Đoàn Thủ đô tiếp tục ra sức thi đua, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trên mọi lĩnh vực để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đề ra.

8 nhiệm vụ trọng tâm

Thứ nhất: Năm 2024, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố khóa XVI; các Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội thực hiện các chương trình, đề án trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong Quyết định số 5120/QĐ-UBND ngày 7/12/2021 về ban hành chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030 của UBND thành phố Hà Nội, thực hiện các chủ trương mới, đề án trọng điểm nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thứ hai: Tiếp tục tập trung đẩy mạnh các kế hoạch, đề án của tuổi trẻ Thủ đô tham gia thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 2025; rà soát, đánh giá các chỉ tiêu trong chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Thứ ba: Thực hiện chủ trương “3 liên kết”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện. Tổ chức hiệu quả các đợt hoạt động tình nguyện cao điểm, các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tình nguyện theo khối đối tượng, tại các địa bàn xây dựng nông thôn mới, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo. Khuyến khích tổ chức các hoạt động tình nguyện trực tuyến, tình nguyện theo dự án, giai đoạn nhiều năm nhằm giải quyết triệt để vấn đề trên một địa bàn. Nâng cao năng lực quản lý dự án, hoạt động tình nguyện của các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn.

Thứ tư: Triển khai các giải pháp phát triển năng lực khởi nghiệp cho thanh niên, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển Thủ đô và đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tuổi trẻ Thủ đô xác định 8 nhiệm vụ, 10 chỉ tiêu năm 2024

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội trình bày phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2024

Thứ năm: Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi Thủ đô. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức của Đoàn, tăng cường ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Thứ sáu: Kiên trì triển khai các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn Thủ đô có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu; rà soát, tạo nguồn, quy hoạch đội ngũ cán bộ đoàn.

Thứ bảy: Phối hợp, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thứ tám: Tổ chức chuỗi hành trình “Tiếp lửa truyền thống – Vững bước tương lai” chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng; 70 năm giải phóng Điện Biên Phủ, 70 năm Giải phóng Thủ đô Hà Nội; 60 năm phong trào Ba Sẵn sàng, 25 năm phong trào Thanh niên tình nguyện và 15 năm phong trào Tôi yêu Hà Nội; 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam…

10 chỉ tiêu được xác định

Chỉ tiêu 1: 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn; 100% cơ sở Đoàn cấp Huyện tổ chức ít nhất 1 hoạt động tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận biết, xử lý thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Chỉ tiêu 2: Tối thiểu 1,4 triệu lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức.

Chỉ tiêu 3: 6.000 nghìn ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa.

Chỉ tiêu 4: Ít nhất 1,2 triệu lượt thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện, 55% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tối thiểu 2,1 triệu thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Chỉ tiêu 5: 270.000 cây xanh được đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới.

8 nhiệm vụ, 10 chỉ tiêu của tuổi trẻ Thủ đô năm 2024

Thành đoàn Hà Nội nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chỉ tiêu 6: Cấp thành phố có ít nhất 2 công trình, 100% đoàn thanh niên cấp huyện và cấp xã có ít nhất 1 công trình thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị; 100% đoàn thanh niên cấp huyện có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, 100% đoàn thanh niên cấp xã có hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô.

Chỉ tiêu 7: Hỗ trợ vay vốn ít nhất 60 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp, 35 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ; tư vấn hướng nghiệp cho 200.000 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 50.000 đoàn viên, thanh niên, bộ đội xuất ngũ.

Chỉ tiêu 8: Tối thiểu 120.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh và hội nhập quốc tế; tối thiểu 30.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ; tối thiểu có 100.000 lượt trẻ em được lấy ý kiến về những vấn đề liên quan đến trẻ em.

Chỉ tiêu 9: Phấn đấu 60% đoàn viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 8.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Phấn đấu kết nạp 50.000 đoàn viên mới; tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 70%.

Chỉ tiêu 10: Thành lập 250 tổ chức Đoàn, Hội, tổ đội nhóm trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và các khu chung cư, đô thị mới.

Báo TTTĐ

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC