6 đồng chí trúng cử Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

09:36 16/12/2022        2511Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với khẩu hiệu hành động "Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo", có 981 đại biểu tham dự.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XII đã tiến hành biểu quyết bầu 6 đồng chí tham gia Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII.

6 đồng chí trúng cử Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Phạm Mạnh

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC