100% báo cáo viên, tuyên truyền viên Đoàn cấp Huyện trực thuộc Thành đoàn Hà Nội được tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

18:08 16/09/2022        1321Sáng 16/9 tại Hội trường 19/5 Trường Lê Duẩn, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp Huyện về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội; Đồng chí Nguyễn Thứ Mười, Hiệu trưởng trường Lê Duẩn. Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Dũng - Viện Nghiên cứu Thanh niên là báo cáo viên truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị.

Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Dũng - Viện Nghiên cứu Thanh niên là báo cáo viên truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị

Tại buổi tập huấn, 100% các đồng chí là báo cáo viên, truyên truyền viên của 107 cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội được nghe báo cáo viên triển khai những điểm mới về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện đã được giới thiệu về sự ra đời của Luật Thanh niên, quá trình xây dựng Luật Thanh niên; những điểm mới, điều cần lưu ý khi triển khai Luật Thanh niên. 

Cùng với đó, Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Dũng đã phân tích, làm rõ những điểm mới của Luật Thanh niên 2020 như: Quy định vai trò, trách nhiệm của thanh niên; quy định nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định Tháng Thanh niên, đối thoại với thanh niên; quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên… 

Quang cảnh Hội nghị

Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1331/QĐ-TTg vào ngày 24/7/2021 với 6 mục tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 được ban hành nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

100% báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội được triệu tập tham gia tập huấn

Ngoài ra, các báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng được cung cấp kỹ năng nghiệp vụ nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên; tuyên truyền các nội dung thông tin theo sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, sự phân công của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, CLB Lý luận trẻ Thủ đô và Tổ nắm bắt Dư luận xã hội cấp Thành phố trong công tác tuyên truyền, giáo dục, các nội dung trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2022. Qua đó, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cơ sở Đoàn cấp huyện.

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC