Loading ...
Xây dựng tổ chức
Sinh hoạt chuyên đề "Tháng 5 nhớ Bác"
Chủ nhật, 27/05/2018 - 20:50
Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Hà Nội phối hợp với Trung tâm Hướng nghiệp Lao động Thanh niên Hà Nội và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Hà Nội vừa tổ chức buổi sinh hoạt chính trị chuyên đề "Tháng 5 nhớ Bác".

Đây là dịp để cán bộ đảng viên 3 Trung tâm được gặp gỡ, làm quen, giao lưu và chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về chuyên đề: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh".

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết nhiều câu nói nổi tiếng, trở thành bài học quý báu và làm kim chỉ nam cho mọi hành động cho mọi tổ chức cơ sở Đảng và cho mỗi đảng viên. Một trong những câu nói nổi tiếng nhất của Người khi nói về sự đoàn kết mà có lẽ trong chúng ta ai cũng biết: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công". Người luôn nhấn mạnh yếu tố đoàn kết bởi đoàn kết chính là sức mạnh là cái gốc của sự thành công đối với mỗi tổ chức, mỗi cá nhân.


Có thể nói, Chủ tịch Hồ Chủ Minh rất chú ý đào tạo những con người có khả năng làm trung tâm đoàn kết, đó là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Theo Bác, người đó phải là người có đủ tài đức, có thể quy tụ được mọi người qua lời nói và việc làm của mình. Cả cuộc đời Người là 1 tấm gương sáng về sự đoàn kết. Người không chỉ là trung tâm của sự Đoàn kết từ Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng mà còn là người quy tụ, đoàn kết cả dân tộc Việt Nam, đứng lên 1 lòng theo Đảng, đánh đuổi giặc ngoại xâm và các thế lực thù địch, xây dựng lại giang sơn đất nước, giành độc lập, tự do, cơm no, áo ấm cho mỗi người dân đất Việt.

Thấm nhuần những lời dạy của Bác, trong thời gian qua, 3 Trung tâm (Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Hà Nội, Trung tâm Hướng nghiệp Lao động Thanh niên Hà Nội và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Hà Nội) đã có rất nhiều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu hàng năm. Một trong những nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến những thành công và kết quả đó, chính là yếu tố đoàn kết nội bộ của mỗi cơ quan đơn vị.


Các cán bộ, đảng viên 3 Trung tâm cùng phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra trong thời gian tới


Cũng tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí đảng viên 3 Trung tâm đã cùng thảo luận, trao đổi với mục đích xây dựng 3 Trung tâm trong thời gian tới phát triển đúng hướng, đúng tầm, đón bắt được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của giới trẻ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các ý kiến thảo luận xoay quanh các chủ đề như: Mỗi cán bộ đảng viên phải làm gì để phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết? Tìm hiểu biểu hiện của sự mất đoàn kết nội bộ. Nguyên nhân của sự mất đoàn kết tại mỗi cơ quan, đơn vị? Giải pháp để nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Theo TTTĐ