Loading ...
Xây dựng tổ chức
Góp ý văn kiện Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X
Thứ 5, 28/06/2018 - 07:58
Ngày 27/6, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.
Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì Hội nghị, cùng các phóng viên, biên tập viên cơ quan thông tấn báo chí tham gia góp ý.


Các đại biểu tham dự Hội nghị


Trong quá trình chuẩn bị nội dung của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tích cực chuẩn bị dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X.

Dự thảo báo cáo được xây dựng với bố cục gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018; Phần thứ hai: Nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023…


Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại Hội nghị


Tại đây, các phóng viên, biên tập viên cơ quan thông tấn báo chí đã tập trung cho ý kiến về tiêu đề báo cáo; mục tiêu công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2023; những kết quả mà công Hội và phong trào sinh viên cần phấn đấu đạt được trong 5 năm tới; nhiệm vụ và giải giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2023; nhiệm vụ, giải pháp triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, chương trình “Tư vấn, hỗ trợ sinh viên” và chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã đánh giá cao, ghi nhận những ý kiến đóng góp của các phóng viên, biên tập viên cơ quan thông tấn báo chí.


Phóng viên, biên tập viên cơ quan thông tấn báo chí góp ý tại Hội nghị


“Đó là những ý kiến hết sức cụ thể, thiết thực xuất phát từ chính kinh nghiệm công tác và thực tiễn công tác Hội và phong trào sinh viên. Chúng tôi sẽ tiếp thu và chỉnh sửa báo cáo chính trị, cụ thể hóa các nội dung trong công tác Hội và phong trào sinh viên”, đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào sinh viên.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018, xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Từ đó xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa, thể lực tốt, sáng tạo xung kích, tình nguyện và hội nhập, tham gia tích cực công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Theo TTTĐ