Loading ...
Xây dựng tổ chức
Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên
Chủ nhật, 26/11/2017 - 12:30
Ngày 25/11, đã diễn ra Hội nghị BTV Trung ương Đoàn lần thứ 21, khóa X. Đa số các đại biểu cho rằng yêu cầu lớn nhất của Đảng giao cho Đoàn Thanh niên là giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Đây là ưu tiên hàng đầu tổ chức Đoàn phải tập trung thực hiện.


Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Lê Quốc Phong cho biết đây là Hội nghị áp chót có ý nghĩa quan trọng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn các đại biểu tham dự cho ý kiến, nội dung về Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đoàn khóa X; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; Giới thiệu nhân sự ra ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI...

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa X; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Đánh giá tình hình tổ chức Đại hội Đoàn cấp tỉnh và công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Sau khi đăng tải dự thảo Báo cáo Chính trị ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI, đến ngày 20/11/2017, Trung ương Đoàn đã nhận được ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; ý kiến qua các phương tiện thông tin đại chúng; ý kiến một số cấp ủy đảng.... Đa số các ý kiến cho rằng dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, công phu; nội dung đầy đủ, toàn diện, sâu sắc, khoa học, thẳng thắn, thể hiện tính lý luận, tổng kết thực tiễn cao. Nhiều ý kiến cho rằng, giáo dục lý tưởng cách mạng, lý tưởng cộng sản cho thanh niên là nhiệm vụ căn cốt nhất trong công tác giáo dục của Đoàn thời gian tới. Đoàn phải giáo dục, đào tạo lớp thanh niên thời kỳ mới kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Đó là trách nhiệm lớn lao của Đoàn trước Đảng, trước nhân dân. Điều này cần phải được thể hiện ngay trong tiêu đề báo cáo (đưa thành tố về lý tưởng cách mạng lên trước thành tố xây dựng Đoàn) và trong nhiệm vụ, giải pháp công tác thời gian tới.

Ngoài ra, các ý kiến cũng nêu ra cần đưa cụm từ "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng" lên đầu tiêu đề thành "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"; "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển"…

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng cho rằng: với Khẩu hiệu hành động, kiến nghị thay từ “gương mẫu” bằng từ “bản lĩnh” và cho rằng trong bối cảnh tình hình hiện nay, thanh niên phải có bản lĩnh vững vàng trước mọi cám dỗ, trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Theo đó, Khẩu hiệu hành động được đề xuất điều chỉnh thành: “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”.

Tại Hội nghị, các ý kiến của đại biểu đều đồng tình, nhất trí cao với những nội dung mà dự thảo đã trình tại Hội nghị. Tuy nhiên một số ý kiến cho rằng, Đoàn cần tập trung hơn nữa trong công tác giáo dục  tư tưởng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thông tin trái triều ở nhiều phương diện.

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào một số nội dung quan trọng

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, đề xuất, trong Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc làn thứ XI cần làm nổi bật lên 2 vấn đề, đó là việc trang bị kiến thức Ngoại ngữ và tin học cho thanh niên là cần thiết. Trong thời đại hội nhập quốc tế sâu rộng và cách mạng công nghệ 4.0, Đoàn cần tập trung trang bị cho ĐVTN ngoại ngữ và tin học để bắt nhịp với xu thế phát triển của thời đại.

Đồng tình với quan điểm của anh Thắng, Hà Nội, anh Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp chia sẻ: nhân dịp dự Đại Đoàn TP.HCM và nghe bài phát biểu của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đưa câu chuyện về dân số, trong đó thanh niên có xu hướng giảm. Anh cho rằng đó là vấn đề cần được nghiên cứu và bàn giải pháp.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung Đoàn Lê Quốc Phong đánh giá, nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có sự chuẩn bị lâu dài và nhận được sự quan tâm xây dựng của nhiều đối tượng, tầng lớp khác nhau trong toàn xã hội. Nội dung dự thảo Văn kiện đặt ra đúng và trúng với yêu cầu của Đảng cho công tác Đoàn, nhu cầu của thanh niên trong thời đại mới.

Đồng thời cho biết, về tiêu đề báo cáo, cơ bản không thay đổi thành tố. Qua nhiều vòng tiếp thu ý kiến đóng góp cũng như sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho thấy giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức Đoàn. “Hiện nay Đảng giao cho Đoàn, làm sao giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, bởi lý tưởng sẽ dẫn dắt mọi suy nghĩ, hành động của thanh niên; phong trào hoạt động của Đoàn. Đây là nhiệm vụ tổ chức Đoàn cần tập trung các giải pháp và có trách nhiệm để làm tốt”, anh Phong khẳng định.

Về Khẩu hiệu hành động, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng: “bản lĩnh” đặt thay cho “gương mẫu” là phù hợp với tình hình thực tiễn. Bởi thực tế hiện này đòi hỏi bản lĩnh của thanh niên rất lớn, đó là bản lĩnh chính trị, bản lĩnh ứng xử công dân tốt, bản lĩnh trong tham gia các vấn đề của xã hội, làm chủ bản thân trước các luận điệu xuyên tác của các thế lực thù địch.

Buổi chiều cùng ngày, Hội nghị tiếp tục cho ý kiến về sự kiện, hoạt động tiêu biểu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017; thảo luận công tác nhân sự ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI và bế mạc Hội nghị.

Ngày 26/11/2017, sẽ diễn ra Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 12, khóa X. Hội nghị sẽ cho ý kiến và thông qua một số nội dung quan trọng như: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X; Dự thảo Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Công tác nhân sự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI...
Theo ThanhGiong.vn