Loading ...
Tra cứu Thành đoàn Hà Nội
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
số 37A 17/9/2018
Tang cuong ly tuong cach mang, dao duc, loi song van hoa cho thanh thieu nhi giai doạn 2017 - 2022
số 01-CTr/TĐTN-VP 24/1/2018
Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô 2018
NQ Đại hội ngày 20/10/2018 20/10/2018
Nghị quyêt Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội 2017 - 2022
Số 51TB/TĐHN - CNVC & ANQP 29/6/2018
Thông báo ủng hộ nhân dân miền núi bị lũ lụt
Số 76 ĐA/TĐHN - CNVC & ANQP 28/6/2018
Đề án tọa đàm cách mạng 4.0
TB/TĐTN - TCKT 5/2018
Thông báo về việc sử dụng áo thanh niên Việt Nam
Thông báo kết quả Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ XXIII - năm 2018 5/2018
Thông báo kết quả Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ XXIII - năm 2018
Số: 21-KH/TĐTN-BTG 28/02/2018
Kế Hoạch Tuổi trẻ Thủ đô đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Số: 09 TB/TĐTN - TG 19/12/2017
Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022” (bản word)
Số: 09 TB/TĐTN - TG 19/12/2017
Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022” (pdf)
Số: 243A - KH/TĐTN-BTG 10/9/2017
KẾ HOẠCH Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Số: 249 KH/TĐTN-BTG 20/10/2017
KẾ HOẠCH Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017
Số : 247 KH/TĐTN-BTG 29/9/2017
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động triển khai chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội”
Số 526 - ĐA/TĐTN - BTG 24/8/2017
ĐỀ ÁN Tổ chức Triển lãm ảnh chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022
Số: 5569 - CV/TĐTN - BTG 03/7/2017
V/v vận động đoàn viên, thanh niên tham gia  Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Số: 233 - KH/TĐTN-CNVC&ANQP 16/5/2017
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
Số: 5393 - CV/TĐTN-BTG 26/4/2017
V/v định hướng chủ đề sinh hoạt chi đoàn và công tác giáo dục đoàn viên thanh niên của chi đoàn Quý II năm 2017
Số: 110 -HD/TĐTN-BTG 12/4/2017
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017
Số: 225 -KH/TĐTN-BTG 05/4/2017
Bộ câu hỏi Kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 90 năm tác phẩm "Đường Kách Mệnh" và 70 năm tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chỉ tịch Hồ Chi Minh
Số: 225 -KH/TĐTN-BTG 05/4/2017
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 90 năm tác phẩm "Đường Kách Mệnh" và 70 năm tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chỉ tịch Hồ Chi Minh
Số: 223 -KH/TĐTN-BTG 07/4/2017
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017
Số: 5345 - CV/TĐTN - BTG 05/4/2017
V/v tham gia chấn chỉnh hoạt động quảng cáo,  rao vặt trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội”
Số: 222 -KH/TĐTN - TCKT 20/3/2017
KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội năm 2017
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 21/03/2017
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 86 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/03/1931-26/03/2017)  và Tháng Thanh niên 2017.
Số: 5263 - CV/TĐTN - BTG 15/3/2017
V/v thảo luận, góp ý xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại  Đại hội Đoàn cấp cơ sở
Số: 218 -KH/TĐTN - TCKT 06/3/2017
KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định 217 -QĐ/TW và Quyết định 218 -QĐ/TW trong các cấp bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội năm 2017
Số: 468 ĐA/TĐTN - BTG 02/3/2017
ĐỀ ÁN Thành lập và triển khai đội hình tình nguyện “Camera 360 trẻ” năm 2017
Số: 105 HD/TĐTN-BTG 02/3/2017
HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền đại hội đoàn các cấp, Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội và Đại hội Đoàn toàn quốc  (nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Số: 217 KH/TĐTN-BTG 02/3/2017
KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Dự thảo Báo cáo chính trị 01/01/2017
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XIV trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022