Loading ...
Tra cứu Ban Nông Thôn
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 06 CTr/TNHN 01/02/2013
CHƯƠNG TRÌNH Tổ chức các hoạt động kết nghĩa hỗ trợ giữa các cơ sở Đoàn, Hội, Đội  trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 – 2017
Số: 252 QĐ/TNHN 05/02/2013
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kết nghĩa và hỗ trợ Giữa các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn Thành phố Hà Nội Giai đoạn 2013 - 2017
Số: 06 CTr/TNHN 01/02/2013
CHƯƠNG TRÌNH Tổ chức các hoạt động kết nghĩa hỗ trợ giữa các cơ sở Đoàn, Hội, Đội  trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 – 2017
Số : 308 KH/TWĐTN 22/7/2011
KẾ HOẠCH Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới
Số: 24 HD/TNHN 15/82012
HƯỚNG DẪN Xây dựng chi đoàn nông thôn mới
Số : 34 KH/TNHN 09/9/2011
KẾ HOẠCH Tuổi trẻ Thủ đô tham gia xây dựng nông thôn mới
Số: 06 KH/TNHN 10/12/2012
Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Bàn tay vàng thanh niên làng nghề truyền thống” năm 2012