VĂN BẢN

Số/Kí hiệu 5799-CV/TĐTN-BTG
Ngày có hiệu lực 21/07/2022
Người ký
Trích yếu Về việc triển khai Cuộc thi biểu diễn ca khúc chính thức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
Thể loại Công văn

VĂN BẢN KHÁC

Ký hiệu Ngày Trích yếu File
59-KH/TĐTN-BTG 16/11/2023 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm kiếm Đại sứ tuyên truyền lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội
41-HD/TĐTN-CTTN 09/11/2023 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 11 năm 2023
39-HD/TĐTN-ĐKTN&ĐBDC 06/10/2023 HƯỚNG DẪN sINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10/2023
31-HD/TĐTN-BTG 07/09/2023 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 9 năm 2023
22-TB/HĐTD 18/08/2023 Thông báo về danh sách phòng thi, ca thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023
23-NQ/HĐTD 18/08/2023 Nội quy thi phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành, Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023
30-HD/TĐTN-ĐKTN&ĐBDC 13/08/2023 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn Tháng 8/2023
28-QĐ/TĐTN-TCKT 13/08/2023 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
648-BC/TĐTN-VP 13/08/2023 Báo cáo chính trị của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khoá XV trình tại Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XVI
15-TB/HĐTD 11/08/2023 Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảmg, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023