VĂN BẢN

Số/Kí hiệu 197-KH/TĐTN-BTG
Ngày có hiệu lực 22/09/2021
Người ký
Trích yếu Thực hiện Kết luận số 01 -KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2026
Thể loại Kế hoạch

VĂN BẢN KHÁC

Ký hiệu Ngày Trích yếu File
365-TB/TĐTN-BTG 15/11/2022 Thông báo về việc định hướng chủ đề sinh hoạt chi đoàn hằng tháng năm 2022
03-HD/TĐTN-CTTN 15/11/2022 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2022 với chủ đề "Gửi ngàn việc tốt - Tri ân thầy cô"
143-HD/TĐTN-ĐKTN&ĐBDC 15/11/2022 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2022 với chủ đề "Tự hào Thủ đô ngàn năm văn hiến và truyền thống Hội LHTN Việt Nam"
142a-HD/TĐTN-BTG 15/11/2022 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2022 với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi"
142-HD/TĐTN-ĐKTN&ĐBDC 15/11/2022 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2022 với chủ đề "Tôi yêu Hà Nội"
136-HD/TĐTN-TNTH 15/11/2022 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2022 với chủ đề "Thích ứng linh hoạt - Mùa hè xung kích"
134a-HD/TĐTN-CTTN 15/11/2022 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2022 với chủ đề "Mừng sinh nhật Bác - Tự hào truyền thống Đội"
132a-HD/TĐTN-VP 15/11/2022 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2022 với chủ đề "Đất nước trọn niềm vui"
139a-HD/TĐTNCNVC&CTANQP 15/11/2022 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2022 với chủ đề "Tuổi trẻ Thủ đô - Viết tiếp câu chuyện hòa bình"
131-HD/TĐTN-TCKT 15/11/2022 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2022 về thí điểm tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ trong trường hợp đặc biệt