Tuổi trẻ EVN HANOI: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong mùa hè tình nguyện

16:35 - 19/07/2019     693
TTTĐ - Tiếp nối truyền thống 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, năm nay, với phương châm “Sáng tạo – Thiết thực – Hiệu quả - An toàn” đã được tuổi trẻ EVN HANOI (Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội) cụ thể hóa bằng những hoạt động ý nghĩa hướng đến đông đảo các đối tượng trong và ngoài đơn vị.
Tuổi trẻ Thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới
Tuổi trẻ Thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới

Từ ngày 10/7 đến 24/7/2019, Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo triển khai Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè 2019” và thành lập Đội hình thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng Nông thôn mới tại 3 huyện trên địa bàn thành phố: Quốc Oai, Ba Vì, Phúc Thọ.

Tình nguyện ở Xuân Tầm
Tình nguyện ở Xuân Tầm

Đội Sinh viên tình nguyện trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh tại xã Xuân Tầm (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Thành đoàn Hà Nội triển khai chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Thành đoàn năm 2019
Thành đoàn Hà Nội triển khai chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Thành đoàn năm 2019

Thực hiện Hướng dẫn số 25 -HD/TWĐTN - BTC ngày 01/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chế độ đi công tác cơ sở 1 + 2 của cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh năm 2019; Kế hoạch số 35 - KH/TĐTN-TCKT ngày 28/5/2019 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc đi công tác cơ sở của cán bộ Thành đoàn Hà Nội gian đoạn 2019 - 2022; Đề án số 139 -ĐA/TĐTN-TCKT ngày 20/02/2019 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc đi công tác cơ sở của Cán bộ Thành đoàn Hà Nội năm 2019, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai cụ thể cách thức, quy trình thực hiện việc đi công tác cơ sở của cán bộ năm 2019.