Tuổi trẻ Thủ đô tích cực học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII

18:59 05/12/2020        538Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Việc triển khai, tuyên truyền và tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Đại hội XVII) là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và quan trọng trong toàn Đoàn; Giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Hoạt động này cũng nhằm nâng cao năng lực, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ và đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, thúc đẩy các phong trào thi đua; Cụ thể hoá tinh thần Nghị quyết Đại hội XVII vào trong nội dung và nhiệm vụ công tác; Gắn việc nghiên cứu, quán triệt với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII ở các cấp bộ Đoàn.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Theo đó, các đơn vị sẽ xây dựng hoặc chia sẻ các ấn phẩm tuyên truyền như: Infographic, video clip, trailer… về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Các hoạt động được tổ chức theo hướng trực quan, sinh động, gần gũi với đoàn viên, thanh thiếu nhi (dẫn từ các nguồn báo chí, truyền hình chính thống hoặc chia sẻ lại từ fanpage Thành đoàn Hà Nội).

Tổ chức Đoàn các cấp đăng tải banner, mở các chuyên mục thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XVII; Đăng tải các tin, bài viết về việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII trên internet, mạng xã hội do Đoàn, Hội, Đội quản lý (Facebook, Zalo, Youtube…); quản lý chặt chẽ bình luận trên các trang mạng xã hội nhằm xử lý kịp thời các bình luận mang thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức thi trực tuyến, diễn đàn, tọa đàm thảo luận, đối thoại trong nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII; Tổ chức sinh hoạt Chi đoàn theo chủ điểm với chủ đề “Nghị quyết Đại hội Đảng XVII - Hành động của tuổi trẻ Thủ đô” (tháng 12/2020 đến hết tháng 1/2021).

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội là sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống chính trị của Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô; Thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân.

Chủ đề Đại hội là: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Đại hội thành công thực chất và trọn vẹn về mọi phương diện theo đúng kế hoạch và tinh thần chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng như Bộ Chính trị.

Nguyễn Dũng (Báo Tuổi trẻ Thủ đô)

Link: https://tacnghiep.tuoitrethudo.com.vn/tuoi-tre-thu-do-tich-cuc-hoc-tap-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-thanh-pho-lan-thu-xvii-150831.html

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC