Tuổi trẻ Đại học Công nghiệp Việt - Hung học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên - Tiên phong đề xuất giải pháp xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời đại mới

19:43 23/11/2020        504Sáng 21/11, Đoàn Thanh niên trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung tổ chức triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, tổ chức tọa đàm "Tuổi trẻ Công nghiệp Việt - Hung tiên phong đề xuất giải pháp xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới".

Tọa đàm được tổ chức nhằm kết nối đoàn viên thanh niên; khích lệ tinh thần lao động, làm việc hiệu quả và có trách nhiệm. Bên cạnh đó, tích cực đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, củng cố tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc; củng cố niềm tin với tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn. Tọa đàm đưa ra những giải pháp hiệu quả, hướng tới xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới có tri thức, có văn hóa, có trách nhiệm, làm chủ khoa học công nghệ, hội nhập tốt, từng bước góp phần xây dựng trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung hiện đại, là một trong những trường Đại học hàng đầu.

Toàn cảnh tọa đàm

Tại Tọa đàm, đoàn viên thanh niên trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung được nghe giảng về 4 chuyên đề: “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” ; “Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay” “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” theo hướng tiếp cận mới, ngắn gọn, dễ hiểu, cập nhật được những thành quả nghiên cứu lý luận, thực tiễn về lý luận chính trị mới nhất hiện nay, cập nhật những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, của Đoàn và tình hình thực tiễn, xu hướng biến đổi của đoàn viên. Thông qua việc học tập các bài học lý luận chính trị, đoàn viên thanh niên trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung được từng bước tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đoàn viên, thanh niên trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung tại Tọa đàm

Sau nội dung học tập, đoàn viên thanh niên tích cực trao đổi tại Tọa đàm, đưa ra những giải pháp hiệu quả, hướng tới xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới dựa nền tảng 6 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng, Tri thức phong phú, Ứng xử văn hóa, Tuân thủ pháp luật, Sức khỏe dồi dào, Kỹ năng thành thạo; và 6 giá trị: Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hội nhập. Đoàn viên thanh niên sôi nổi bàn luận, đóng góp những sáng tạo trong đề xuất các giải pháp với các phương thức triển khai phù hợp để định hướng thanh niên phấn đấu rèn luyện và hình thành các giá trị hình mẫu; có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, chủ động trong tu dưỡng rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; trung thành với lợi ích của Tổ quốc và nhân dân; là tinh thần, ý chí, quyết tâm phấn đấu, vượt mọi gian khổ và không dao động trước thử thách, áp lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Đây là hoạt động ý nghĩa, giúp cho cán bộ đoàn viên thanh niên đơn vị nhận thức sâu sắc hơn những nội dung quan trọng trong việc xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời kỳ mới nói riêng, hình mẫu thanh niên Việt Nam nói chung. Từ đó xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên với những tiêu chí, giá trị, mục tiêu phấn đấu tốt./.

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC