Tư tưởng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là ngọn đuốc soi đường để Hà Nội phát triển phồn vinh

13:38 08/05/2020        447Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và chiến sỹ Thủ đô luôn ghi nhớ; coi đó là kim chỉ nam, là ngọn đuốc soi sáng quá trình xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại - như sinh thời Bác hằng mong muốn.

Phát biểu tham luận tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ tổ quốc” sáng 8/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ưu ái, dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; dành cho đồng bào, chiến sĩ Thủ đô những tình cảm thân thương nhất.

Người thiết tha mong muốn: Thủ đô Hà Nội phải làm thế nào để trở thành một Thủ đô xã hội chủ nghĩa và yêu cầu “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác”.

Người xác định vinh dự, tự hào và trách nhiệm to lớn của Thủ đô là“đầu tàu”, “gương mẫu”: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”…

Người rất chú ý tới vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với căn dặn: “Hà Nội cần phải củng cố và phát triển Đảng, Đoàn Thanh niên Lao động và Công đoàn. Đảng bộ Hà Nội cần phát triển thêm thành phần công nhân, nông dân, lao động trí óc và phụ nữ vào Đảng”; yêu cầu “không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động”, “Giữ vững và phát triển thuần phong mỹ tục, làm cho Thủ đô ta ngày thêm tươi đẹp, phồn thịnh và trở nên một thành phố gương mẫu cho cả nước”…

Bí thư Thành ủy khẳng định, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và chiến sỹ Thủ đô luôn ghi nhớ; coi đó là kim chỉ nam, là ngọn đuốc soi sáng quá trình xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại - như sinh thời Bác hằng mong muốn.

Cụ thể, thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ về văn hóa, Hà Nội luôn quan tâm đặc biệt đến công tác bảo tồn, tôn tạo, phục hồi và phát huy di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quý báu, gắn liền với tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa của thế giới.

Năm 2013, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng và thông qua Quy hoạch xây dựng và phát triển văn hóa Thủ đô đến năm 2020, với tầm nhìn chiến lược về xây dựng con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Các phong trào thi đua được duy trì và đi vào nền nếp như “Người tốt, việc tốt”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Những tháng đầu năm 2020, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô đã đồng lòng, chung sức đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện có kết quả Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Quốc hội.

Đã có hàng trăm, hàng ngàn tấm lòng thơm thảo, nhân ái, nhiều hoạt động, việc làm chan chứa nghĩa tình, yêu thương được các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ở Hà Nội... cùng chung tay ủng hộ bằng cả vật chất, tinh thần, tiền bạc, trí tuệ… dưới nhiều hình thức phong phú, vô cùng cao quý.

Vì mục tiêu phát triển, Hà Nội luôn chú trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gương mẫu. Qua 90 năm phát triển, từ một số ít đảng viên, Đảng bộ Hà Nội hiện nay đã có 50 tổ chức Đảng trực thuộc với hơn 450.000 đảng viên bằng gần 10% tổng số đảng viên cả nước.

Thành phố Hà Nội cũng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ban hành “Bộ quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” và “Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng”. Đến hết năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 15 bậc so với năm 2015, vươn lên đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố.

Sau hơn 30 năm đổi mới, mặc dù chỉ chiếm 1% diện tích, 8% dân số cả nước nhưng Hà Nội đang đóng góp gần 16% tổng lượng GDP, 18% tổng thu ngân sách và 8,6% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Diện mạo Thủ đô có nhiều đổi mới. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Đến nay, Hà Nội là địa phương có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất cả nước…

“Chúng tôi nêu những kết quả nêu trên không phải là để “kể thành tích”, mà muốn qua đó báo cáo với Bác Hồ kính yêu rằng: Đảng bộ, chính quyền, toàn dân, toàn quân Thủ đô luôn ghi nhớ và quyết tâm phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” – Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ.

Cũng theo Bí thư Thành ủy, sắp tới, Hà Nội quyết tâm tiếp tục xây dựng, phát triển theo tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung xây dựng và phát triển Thủ đô xứng đáng với vai trò là đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước…

Thành phố đã và đang tập trung quyết liệt chỉ đạo nhiều biện pháp nhằm vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay, để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Hà Nội cũng đang quyết liệt phấn đấu để tiên phong, gương mẫu và giành thắng lợi trong mặt trận phục hồi và phát triển kinh tế, phấn đấu tăng trưởng GRDP cao gấp 1,3 lần so với bình quân của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 16, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12…

“Bước sang một kỷ nguyên mới, tư tưởng và những lời dạy quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Thủ đô Hà Nội đã và đang tiếp tục là ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng, là định hướng cơ bản, quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, toàn dân và toàn quân Hà Nội xây dựng Thủ đô xã hội chủ nghĩa ngày càng hạnh phúc và phồn vinh” – Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

HUY DƯƠNG (Báo Tuổi trẻ Thủ đô)

Link: https://tuoitrethudo.com.vn/tu-tuong-loi-day-cua-chu-tich-ho-chi-minh-tiep-tuc-la-ngon-duoc-soi-duong-de-ha-noi-phat-trien-phon-vinh-d2083468.html

 

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC