Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội lần thứ 12, khóa XXIV

09:28 07/11/2020        127Chiều 06/11, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 khóa XXIV. Hội nghị đã tiến hành họp kiểm điểm, phê bình, tự phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an Thành phố và cá nhân các đồng chí Bí thư, Phó Bí Thư, cán bộ chuyên trách năm 2020; đánh giá, quyết định công nhận Đoàn cơ sở “3 chủ động” với 14/16 cơ sở Đoàn trực thuộc. 

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Công an Thành phố đã báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hiện công tác Đoàn vụ và tài chính năm 2020 đối với 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc, Đoàn Thanh niên Công an các quận, huyện, thị xã thuộc 08 Cụm thi đua Thanh niên Công an Thủ đô. 

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên CATP cũng đã đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đoàn đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc và xếp loại chất lượng phong trào thi đua đối với Đoàn Thanh niên Công an các quận, huyện, thị xã. Kết quả đã có 26 cơ sở Đoàn được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có có sở Đoàn xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, 08 cơ sở Đoàn được xét tặng danh hiệu thi đua "Đơn vị xuất sắc dẫn đầu Cụm thi đua Thanh niên Công an Thủ đô", 08 cơ sở Đoàn được xét tặng danh hiệu thi đua "Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc", "Chi đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc", 20 cơ sở Đoàn được đề nghị Trung ương đoàn, Thành đoàn Hà Nội, Công an Thành phố xét tặng Cờ thi đua, bằng khen, giấy khen tổng kết công tác năm 2020. Tập thể Đoàn Thanh niên Công an Thành phố được thống nhất đề nghị Cờ thi đua, Bằng khen của Trung ương Đoàn, Cờ thi đua dẫn đầu của Thành đoàn Hà Nội năm 2020.

Tuổi trẻ Công an Thủ đô.

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC