CLB Lý luận trẻ Đoàn Thanh niên khối Trường học thảo luận phương pháp xây dựng hoạt động, tập huấn kỹ năng thiết kế nội dung hoạt động CLB

15:54 25/07/2022        1016Sáng 25/7, Câu lạc bộ Lý luận trẻ thuộc Đoàn Thanh niên các trường gồm: ĐH Y Hà Nội, ĐH Xây dựng, HV Nông nghiệp VN, ĐH Bách khoa HN, ĐH KD&CN Hà Nội, ĐH Dược, Đại học Mở HN, HV Quản lý giáo dục, ĐH Mỹ thuật VN, ĐHDL Đông Đô, Đại học Vinuni, CĐ Sư phạm Hà Tây, CĐ Nghệ thuật HN, CĐ Xây dựng Công trình đô thị đã tổ chức sinh hoạt liên CLB, tiến hành thảo luận phương pháp xây dựng hoạt động, tập huấn kỹ năng thiết kế nội dung hoạt động CLB. Hoạt động do Đoàn Thanh niên trường Đại học Mở Hà Nội đăng cai tổ chức tại điểm cầu chính, kết nối với 13 điểm cầu các trường thông qua phần mềm Zoom meeting.

Thực tế cho thấy, Câu lạc bộ trong các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng vừa là một loại hình tổ chức, vừa là một phương thức hoạt động, là một bộ phận quan trọng của tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, nhằm hỗ trợ giải quyết những vấn đề phức tạp, quan trọng trong học tập và cuộc sống hàng ngày, đáp ứng những nhu cầu chính đáng của sinh viên.

Câu lạc bộ là nơi tập hợp những sinh viên có cùng sở thích, cùng nhu cầu nhằm một mục đích nhất định; là nơi có những hoạt động phong phú, phù hợp với nhu cầu lợi ích của sinh viên, tạo môi trường cho các sinh viên có khả năng và năng khiếu được bộc lộ, phát triển. Bên cạnh định hướng giá trị mới, tạo điều kiện cho sinh viên trưởng thành về mọi mặt.

Câu lạc bộ được lập ra nhằm mục đích: tạo điều kiện cho sinh viên giao tiếp, ứng xử, vui chơi giải trí lành mạnh, bày tỏ quan điểm, tâm tư nguyện vọng, đồng thời hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong học tập, công tác và trong cuộc sống; giúp tổ chức Đoàn - Hội tập hợp, đoàn kết sinh viên thông qua các hoạt động của câu lạc bộ, như: Học tập, văn hoá, văn nghệ, sở thích, nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội khác, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn - Hội. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống của dân tộc cho sinh viên.

CLB Lý luận trẻ trường Đại học Mở Hà Nội giới thiệu một mô hình quản lý của một CLB đang hoạt động hiệu quả

Tại buổi sinh hoạt, các CLB Lý luận trẻ thuộc ĐTN các trường đã cùng thảo luận, giới thiệu về các mô hình CLB đang hoạt động hiệu quả tại trường mình, đồng thời đưa ra đánh giá, góp ý, rút kinh nghiệm để xây dựng hoạt động các CLB nói chung, CLB Lý luận trẻ hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trên cơ sở thảo luận, CLB Lý luận trẻ các trường đánh giá, Câu lạc bộ là một trong những phương thức hoạt động sinh động, có hiệu quả của tổ chức Đoàn - Hội, là công cụ để giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hoá, giáo dục truyền thống và giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên. Đồng thời là môi trường tiên tiến để mỗi thành viên tự điều chỉnh nhận thức, hành vi, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành. Qua các loại hình sinh hoạt khác nhau của câu lạc bộ, sinh viên có dịp giúp nhau học tập, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống, phát huy mặt tích cực, cải thiện uốn nắn các biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, kích thích tính chủ động, sáng tạo, tính tích cực xã hội, xây dựng nếp sống văn minh môi trường học đường lành mạnh.

Trên cơ sở nhu cầu, nguyện vọng, sở thích của từng đối tượng sinh viên với những điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, Câu lạc bộ có trách nhiệm từng bước thoả mãn, đáp ứng nhằm nâng cao nhận thức về mọi mặt trong học tập, lao động và trong công tác cho sinh viên. Đồng thời giúp họ rèn luyện những kỹ năng cơ bản trong học tập, công tác và trong quan hệ xã hội.

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC