Cán bộ Đoàn chủ chốt toàn quốc học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

10:59 26/05/2021        567Ngày 26/5, Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Triển khai chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với điểm cầu trung ương tại trụ sở Trung ương Đoàn, 65 điểm cầu tại các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc và 3.602 điểm cầu cấp huyện, cơ sở. Các đại biểu tham dự hội nghị đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Tại hội nghị, các đại biểu nghị được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề về: Những vấn đề cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có liên quan trực tiếp đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam báo cáo chuyên đề Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thành đoàn Hà Nội học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị triển khai rất sớm các hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chào mừng thành công Đại hội và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Đoàn đã tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động tại 91 địa điểm trên cả nước và nước bạn Lào.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch

Ngày 4/2/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cũng đã được nghe thông tin nhanh kết quả Đại hội và thảo luận Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đúng ngày 19/5, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chương trình hành động được xác lập gồm 8 chương trình, 55 nhóm nội dung, giải pháp và 13 chỉ tiêu, bám sát và cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, tầm nhìn đã được Đại hội Đảng toàn quốc xác định. Đây là hoạt động nhằm thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có một số điểm mới, nổi bật:

Đoàn viên, thanh niên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) học trực tuyến

Chương trình hành động được xây dựng bám theo 6 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021 - 2030; Đặc biệt là 6 trọng tâm, 3 đột phá để xác lập thành 8 chương trình của Đoàn, thay vì xây dựng theo các mặt công tác lớn của Đoàn như trước đây.

Việc tiếp cận, xây dựng Chương trình hành động theo phương thức mới giúp các giải pháp của Đoàn bám sát hơn vào các nhiệm vụ chính trị của đất nước trong thời gian tới. Qua đó, các cấp có thể đánh giá rõ nét vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc.

Các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp trong Chương trình hành động thể hiện tinh thần tiến công và tính hành động rất cao. Các chỉ tiêu đều cao hơn chỉ tiêu trung bình mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã xác lập. Các nội dung, giải pháp trong từng chương trình rất rõ nét, cụ thể, có phân công nhiệm vụ cho từng ban, đơn vị của Trung ương Đoàn tham mưu theo dõi, đôn đốc, cụ thể hóa và các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chương trình hành động xác lập các giải pháp cụ thể, riêng biệt đối với từng đối tượng thanh thiếu nhi. Thông qua đó, tạo môi trường phù hợp để từng đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết xác lập nhiều nội dung, giải pháp, chỉ tiêu, hoạt động mới gắn với các nội dung trọng yếu được Đại hội XIII của Đảng quyết định.

Nguyễn Dũng (Báo Tuổi trẻ Thủ đô)

Link: https://tuoitrethudo.com.vn/can-bo-doan-chu-chot-toan-quoc-hoc-tap-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-164514.html

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC