Thành Đoàn Hà Nội, Thanh Doan Ha Noi
Loading ...
Bí thư, chi đoàn giỏi báo công với Bác Hồ
PHÓNG SỰ ẢNH KHÁC